Ascensie Symptomen | Mastering Alchemy

Ascensie Symptomen Door Jim SelfTerwijl wij ons voortbewegen door de “Shift” vinden er veranderingen plaats in ons lichaam.
Onze kijk op de wereld om ons heen verandert, het vermogen van ons lichaam om meer licht vast te houden groeit. Als we de elektromagnetische frequenties in onze fysieke en emotionele lichamen veranderen beginnen velen van ons op een andere manier naar zichzelf te kijken. Afhankelijk van de weerstand die we vasthouden in ons lichaam en daar waar we onze beperkingen blijven verdedigen, zullen we van tijd tot tijd fysieke en emotionele symptomen ervaren.
 
Deze worden ook wel “ascensie symptomen” genoemd. Advies inwinnen bij een deskundige is altijd verstandig als men onzeker is of bezorgd of als men informatie nodig heeft. Maar, wees niet verbaast, als jouw dokter of hulpverlener jou vertelt dat hij niets kan vinden.

Je bent iemand aan het worden, die hogere, snellere frequenties van bewustzijn kan vasthouden. Jij bent aan het veranderen. Jij bent de densiteit in jouw lichaam aan het reduceren. De beste oplossing die ik tot op heden gevonden heb is om te ontspannen, te genieten in het besef dat deze fase van opnieuw aanpassen snel voorbij zal zijn. Rust in dit gevoel.

Ondertussen schetsen de volgende vragen een aantal typische symptomen, die mensen hebben gerapporteerd. Ik hoop dat de antwoorden je wat gerust stellen.

KLACHTEN, PIJNTJES EN ALGEMENE FYSIEKE ONGEMAKKEN. 

Ik ervaar een hoop fysieke ongemakken de laatste tijd op verschillende plaatsen in mijn lichaam. Ik krijg klachten en pijntjes op plekken die ik niet kan relateren aan een specifieke activiteit of inspanning. Kun je mij vertellen water aan de hand is? 

Ik ben ervan overtuigd, zoals je weet, dat alle fysieke ongemak gerelateerd is aan energetische onbalans. Als we vorderingen maken in het energetisch “gezond” worden,zullen de plekken in onze lichamen, waar we vasthouden aan oude patronen van zich laten horen. Als de desbetreffende blokkade wordt verwijderd zullen wij het effect voelen. Te vergelijken met een oud stuk hout wat los schiet in een stremming van de rivier. En natuurlijk is het zo dat alles waar je aandacht aan schenkt sterker wordt. 

Hier zijn wat oefeningen die kunnen helpen:
 
1. Gebruik het grondingskoord. Bevestig het aan de klacht en laat de energie via het      grondingskoord verdwijnen. Het kan helpen om de kla cht of pijn voor te stellen als een kleur.
2. Gebruik de “De Roos”. Stel de klacht of pijn voo r als een kleur. Verzamel de energie/kleur met de Roos, verwijder de Roos uit je energieveld en laat hem exploderen. Laat al die pijn los.
3. Laat je energieveld draaien. Als je level 1 geda an hebt, weet je hoe je dit moet doen.Doe deze oefening met intentie en focus tijdens je dagelijkse meditatie. 
 
HOOFDPIJN
 
Ik heb nooit last van hoofdpijn gehad, maar het laa tste jaar heb ik het wel twee keer per maand. De pijn is ondraaglijk. Is dit iets waar ik me zorgen over moet maken of heeft het iets te maken met de zonnevlammen van de laatste tijd? 
 
Normaal gesproken worden hoofdpijnen veroorzaakt do or andere mensen en andere energieën die aanwezig zijn in jouw hoofd. Als je met intentie jouw ruimte schoonmaakt,inclusief het Centrum van Jouw Hoofd – zal deze ene rgie zich soms verzetten tegen de verwijdering en zal het nog meer van zich laten hor en....vergelijkbaar met de blokken hout in de rivier. Als ze losgemaakt worden zullen de blokken hout nog een tijdje rondbotsen of opnieuw een blokkade opwerpen totdat het water (de energie) hen wegspoelt. 
 
Het gebruiken van de Roos om het Centrum van Jouw Hoofd schoon te maken zal hierbij helpen. Gebruik deze tool ook als je geen hoofdpijn hebt. Oefen als het er niet op aan komt. Wees alsjeblieft geduldig met jezelf en gebru ik de tools dagelijks. Die mensen en die energie zijn misschien al heel lang in jouw ruimte.Het kan nodig zijn om meerdere malen met de Roos te werken voordat het loslaat en verdwi jnt. Terug naar hun eigen hoofden. 
 
ELECTRISCHE UITBARSTINGEN VAN ENERGIE 
 
Ik heb last van vreemde hitte-uitbarstingen in mijn voeten. Het voelt als hitte plekjes die geactiveerd worden door een plotselinge stroom van elektrische energie. 
 
Gefeliciteerd! Het ziet er naar uit dat deze elektr ische energie die jij ervaart een belangrijke bevestiging is dat energie zich op hogere en meer h eldere niveaus door jouw ruimte beweegt. Wat voor spiritueel en/of energetisch werk je ook doet, het zal meer Licht in je leven brengen. De truc is nu om aan de kant te gaan en dit toe te staan! Het is alsof er plotseling 380 volt elektriciteit door draden loopt die bedoeld zijn voor slechts 220 volt. 
 
Een suggestie: Om het mogelijk te maken dat deze en ergie-stroom zich zonder ongemakken beweegt, kun je proberen om je voetchakr a’s zo’n 10% meer te openen. Doe gewoon alsof en stel je voor dat ze zich openen op een leuke manier die voor jou werkt. Je kunt je aandacht ook op de energiebanen in je benen richten en deze ook wat meer openen. 
 
WANHOOP EN DEPRESSIE
 
Waarom voel ik me vaak wanhopig?
 
Die gevoelens van wanhoop kunnen meerdere oorzaken hebben. Hier zijn twee mogelijkheden.
 
Ten eerste: de energie is niet van jou, maar is afk omstig van mensen om je heen. Veel mensen die geen tools tot hun beschikking hebben vo elen de “Shift” en reageren hierop met wanhoop. Velen anderen, zoals jij, die gevoelig zijn, pikken dit op. Het maakt niet uit of dit de oorzaak is van jouw wanhoop of iets anders.Gebruik gewoon de tools waarvan je weet dat ze goed werken om energie uit te zuiveren.Doe alsof het een kleur heeft zodat het gemakkelijker en neutraler wordt om mee te werk en. 
 
Ten tweede: het is mogelijk dat jij je herinnert wa ar je vandaan komt. Als het lawaai en het drama om je heen luidruchtiger en indringender word en, zal het contrast tussen wat jij om je heen waarneemt en datgene wat jij je herinnert als “THUIS” groter worden. Dat is voor iedereen voldoende om depressief te raken, denk je ook niet? Velen van ons herinneren en voelen dit contrast. Je bent niet alleen. Om je te helpen tijdens de overgang van de “Shift” kun je proberen om de energie van “THUIS” in jouw huidige leven te vinden. Schenk aandacht aan Schoonheid. Let op datgene wat gracieu s en vriendelijk is. Welke woorden herinneren je nog meer aan “THUIS”? Let op bewijzen van gemeenschapszin en integriteit in het leven om je heen. Het is daar. Waardeer het en je zult iets van “THUIS” in het hier en nu vinden. 
 
Ik hoop dat dit helpt.
 
Door Jim Self