Czym Są: Trzeci i Czwarty Wymiar? | Mastering Alchemy

Wielu z nas wie, lub intuicyjnie czuje, że przechodzimy z rzeczywistości trzeciego wymiaru, poprzez czwarty do piątego. Wymiary nie określają miejsc, ale poziomy świadomości. Każdy z nich posiada określoną charakterystykę i specyficzne sposoby myślenia i czucia.
 
Nasze doświadczenia w trzecim wymiarze. 
Trzeci wymiar jest bardzo gęsty i działa w obrębie określonych zasad i struktur, które zawierają w sobie wiele wibracji, myśli i emocji.
 
Jedną z tych wibracji jest strach.
W drodze naszych duchowych poszukiwań, zmierzających do pełnego poznania Wszystkiego Co Jest, schodziliśmy głębiej i głębiej w gęstość, wybierając wiele inkarnacji na Ziemi. Aby w pełni doświadczyć możliwości, jakie oferował trzeci wymiar, celowo zostawiliśmy za sobą  Wyższe Aspekty naszego Ja i zatraciliśmy sens połączenia ze Stwórcą. Zagubiliśmy się w tym odczuciu separacji i czując się jak opuszczone dzieci, zaczęliśmy doświadczać energii strachu.

Stan strachu ograniczył łatwość i swobodę poruszania się w świecie.

W miarę jak kontynuowaliśmy z pasją grę w tym ograniczonym trzecim wymiarze, zaczęliśmy doświadczać wielu niekomfortowych zjawisk takich jak choroby, niedostatek, poczucie winy i bycia ofiarą, bunt i sprzeciw. Wybraliśmy doświadczanie tego wszystkiego, po to by lepiej poznać siebie i niezależnie od tego co myślimy, osiągneliśmy duży sukces w tej trzecio-wymiarowej grze.

Wielu, którzy kurczowo trzymali się strachu, wytworzyło umowny system dający fałszywe poczucie bezpieczeństwa: „Jeśli tylko wejdę do środka swojego mieszkania i zamknę drzwi, to będę bezpieczny”. Takie zachowanie zamknęło przed nami możliwość rozwoju, ponownego połączenia z Duszą i przypomnienia sobie naszego Wyższego Ja. Zbyt wielu ludzi kurczowo trzymając się swoich ograniczeń, przestało żyć z pasją, pozostając w stanie ciągłego strachu.

Struktury Trzeciego Wymiaru

Rozważmy teraz z czego składa się ten trzecio-wymiarowy świat, w którym żyjemy. Jeśli uważnie się przyjrzymy, zobaczymy trzy struktury tej gry. Ich zrozumienie umożliwi nam bardziej komfortowe przejście przez Przemianę Świadomości jaka ma obecnie miejsce na świecie.

1 - Dwoistość.
Celem dwoistości było pomóc nam nauczyć się jak życ w równowadze pomimo doświadczania kontrastu. Naszą intencją było doświadczać, ale nie podlegać wpływom tych doświadczeń. Życie w dwoistości miało po prostu dostarczyć nam szerokiego spektrum wyborów i możliwości „Poznania Siebie”. Aby pomóc nam w tej przygodzie Stwórca dał nam tak zwane „Prawo Przyciągania”. Jak kompas, to niezmienne Prawo, niezawodnie pokazuje nam, w każdym momencie, na czym stoimy i czego doświadczamy. Prawo Przyciągania głosi ” będzie Ci dane to, na czym skupiasz uwagę”. Oznacza to także, że będziemy doświadczać wszystkiego czemu się przeciwstawiamy.
 
W miarę jak kontynuowaliśmy przeciwstawianie się naszym strachom, powiększył się zakres dwoistości i polaryzacji: dobro i zło, prawda i fałsz, powinienem i nie powinienem, muszę i nie muszę. Gdy nasza uwaga skierowana była na te nieprzyjemne doświadczenia, strachy wzmocniły się i powieliły. Starając się unikać tych nieprzyjemności, zaczęliśmy spychać nasze strachy w nieświadomość mając nadzieję, że nie będziemy musieli się nimi zajmować. Prawo Przyciągania jednak nie działa wybiórczo, nie przynosi nam tylko „dobrych rzeczy”, reaguje na dominujące w nas uczucia i myśli, które emitujemy (te o najsilniejszym ładunku emocjonalnym) niezależnie od tego czy są one świadome czy nieświadome, komfortowe czy niekomfortowe, pożądane czy niepożądane.
 
2 – Reakcyjny Czas Teraźniejszy.
Gdy poznaliśmy strach zaczęliśmy jednocześnie przewidywać, że doświadczenia, które były nieprzyjemne chwilę temu (w przeszłości) mogą się znów pojawić przed nami (w przyszłości). Myśleliśmy „Mam nadzieję, że to nigdy więcej mi się nie przydarzy” i zaczęliśmy tworzyć Czas. Trzeciowymiarowy czas nie został stworzony jako prosta linia wydarzeń z początkiem, środkiem i końcem. To jest właściwie pętla czasowa składająca się z przeszłości i przyszłości oraz jednego punktu zwanego „obecnym momentem”, w którym dokonujemy nowych wyborów w oparciu o przeszłe doświadczenia i przyszłe oczekiwania. Reagując na sytuację z poziomu strachu, zaczęliśmy dokonywać wyborów opartych na strachu. Nasze decyzje dotyczące przyszłości oparte były na przeszłości
 
Poprzez przenoszenie wydarzeń z przeszłości w przyszłość, nasze trzeciowymiarowe życie stało się serią doświadczeń opartych na reakcjach, na oporze raczej niż przyzwoleniu. Ponieważ Wszechświat nas uwielbia, Prawo Przyciągania nigdy nie sprzeciwi się i nie zakwestionuje tego, na czym skupiamy uwagę; po prostu dostarczy nam tego, o co (poprzez wibracje) prosimy.
 
Większość z nas marnuje ogromną ilość energii będąc uwikłanym w niekończące się cykle, gdzie nasza przeszłość prześladuje nas w przyszłości i nasza przyszłość rozbrzmiewa echem przeszłości, w ciągłej pętli czasowej trzeciego wymiaru.
 
W tę strukturę Czasu wbudowany jest wspaniały mechanizm pomagający nam w życiu trzymać się z dala od kłopotów. Jest nim bufor czasowy, który daje nam szanse na ponowne rozważenie konsekwencji naszych działań, myśli i emocji, zanim zareagujemy i stworzymy coś, co będziemy musieli potem naprawiać, lub za co będziemy musieli później przepraszać. Ten bufor czasowy daje nam okazję do dokonania Wyboru. Podczas zachodzącej obecnie Przemiany Świadomości ten bufor staje się coraz krótszy i rzeczy zaczynają manifestować się szybciej niż dotychczas.
 
3 – Racjonalny Umysł.
Nasz analityczny i logiczny proces myślowy zwany jest racjonalnym umysłem. Kiedy przychodzimy tu, żeby bawić się w tę przygodę, odłączamy 90% dostępnej nam świadomości po to, żeby doświadczać. Rozwinięcie racjonalnego umysłu dobrze nam służy w tym środowisku. Jego zadaniem jest utrzymanie nas w bezpieczeństwie i przystosowanie do otoczenia. Ze względu na strach i niewłaściwe zastosowanie, racjonalny umysł działa bardziej w polu ograniczeń
niż w polu możliwości i sposobności. Ponieważ wyznaczaliśmy umysłowi zadania, do których nie był przeznaczony, nasza świadomość i zakres duchowych wyborów zostały drastycznie graniczone. Podczas gdy umysł logiczny jest świetnym narzędziem do mierzenia, porównywania i gromadzenia informacji, wie tylko to co wie i nie wie tego czego nie wie. Przez tysiące lat racjonalny umysł utrzymywał ludzkość w stanie ciągłej koncentracji na trzeciowymiarowej
rzeczywistości. W tej chwili to się zmienia.
 
Wyżej wymienione trzy struktury energetyczne są nierozerwalnie wplecione w matrycę trzeciego wymiaru. Jeśli skupimy się tylko na jednej z nich, pozostałe dwie potęgują się tworząc więcej zamieszania i napięcia, dopóki nie zmienimy tego, na czym się skupiamy i nie pozwolimy im wrócić do stanu równowagi. Poprzez zrozumienie zasadniczych wzorców tworzących trzeci wymiar, możemy zacząc przypominać sobie i rekonstruować większą część siebie. Uwalniając się z okowów trzeciego wymiaru zaczniemy doświadczać możliwości jakie dają czwarty i piąty wymiar.
 
Struktury Czwartego Wymiaru.
Zapoznajmy się teraz z elementami czwartego wymiaru.
1 – Ciągły Czas Teraźniejszy.
Podczas gdy w trzecim wymiarze czas jest Reakcyjnym Czasem Teraźniejszym, czas w czwartym wymiarze jest Ciągłym Czasem Teraźniejszym, CHWILĄ OBECNĄ. W czwartym wymiarze przeszłość jest po prostu historią bez emocjonalnego ładunku, a przyszłość jest możliwością tworzoną poprzez wybór dokonywany w chwili obecnej. Przeszłość nie ma wpływu na przyszłość. Ciągła teraźniejszość jest wszystkim co jest. Możemy planować coś na przyszłość używając informacji zebranych w przeszłości, ale decyzje stają się świadomymi wyborami dokonanymi w chwili obecnej. To co myślimy, jest tym czego doświadczamy w danym momencie. W czwartm wymiarze nie ma bufora czasowego. To o czym myślimy urzeczywistni się, a więc uważajmy na to, o czym myślimy!
 
2 – Wybór.
W czwartym wymiarze „wybor” zastepuje ”reakcję”. Reakcja jest emocjonalną odpowiedzią na zdarzenia w trzecim wymiarze, podczas gdy wybór daje elastyczność w łączeniu możliwości i tworzeniu różnych rezultatów. W czwartym wymiarze odzyskujemy możność dokonywania wyborów. 
 
3 – Paradoks.
W czwartym wymiarze przeszłość i przyszłość stają się punktami odniesienia lub informacją i nie maja żadnych emocjonalnych powiązań. Co było prawdą chwilę temu, nie musi być prawdą w obecnym momencie, a co było fałszem, nie musi pozostawać fałszem. To otwiera przed nami więcej możliwości doświadczania, uwalnia od nawyku oceniania wszystkiego i zwiększa nasze
umiejętności akceptowania tego co jest.
 
4 – Równowaga/Balans.
W czwartm wymiarze ciągle poruszamy się w kierunku równowagi i balansu. Ta struktura jest bardzo otwarta, dopuszcza wszelkie możliwości. Dobre Samopoczucie, Powodzenie, Piękno, Uśmiech wewnętrzny, Docenianie tego co jest i Miłość są opcjami do wyboru w czwartym wymiarze. Natomiast Strach jest wyborem, który zawsze sciągnie nas z powrotem do trzeciowymiarowej reakcji i ograniczeń.
 
Nasza podróż duchowa prowadzi w kierunku życia w wyższych i lżejszych wibracjach. Jest nim życie w społeczności, oparte na współdziałaniu i współtworzeniu w czwartym wymiarze, podczas gdy nadal poruszamy się w gęstości form trzeciego wymiaru. Możliwości piątego wymiaru podążają tuż za tym. Zaczynamy przypominać sobie jak życ w świecie, a jednocześnie nie podlegać jego wpływom. Zaczynamy też pamiętać kim jesteśmy i w jakim celu tu przyszliśmy.

Autor Jim Self

Książka dostępna w języku polskim. Kliknij tutaj.
Book now available in Polish! Click here.