De Golven Blijven Komen | Mastering Alchemy

De Golven Blijven Komen – Deel Eén & Twee Door Jim SelfDit artikel gaat over twee soorten energie golven. De ene is een uitdijende golf van bewustzijn die zich door het universum beweegt, door jou, en door de Aarde. Deze golf brengt nieuwe niveaus van licht, kennis en wijsheid binnen ons bereik die een ieder van ons in staat stelt om ons te herinneren wie we zijn. Het is verbazingwekkend om de innerlijke groei te aanschouwen die deze golf teweegbrengt.
 
De tweede golf zorgt voor de ontwrichting of ontbinding van het merendeel  wat niet meer werkt voor ons, om plaats te maken voor datgene wat wel werkt. Deze golf neemt datgene wat niet werkt apart en transformeert het in een ander soort patroon.
 
Deze golven dragen de energie van verandering en transformatie in zich. Alles verandert zodat je meer in overeenstemming komt met wie je bent en met de Eénheid. We zijn bezig met het vormen van een 5-Dimensionale gemeenschap op deze planeet die in overeenstemming is met Alles Wat Is.
 
Deze golven van verandering worden steeds intenser en nemen aanzienlijk in snelheid toe. Wanneer ik over de “Shift” spreek is het goed om je te realiseren dat dit niet iets is wat gaat komen, maar iets waar we midden in zitten. We zullen in de komende maanden en jaren gigantische verschuivingen gaan zien. Ja, we leven in hele opwindende tijden.
 
Dit artikel geeft je een handreiking zodat je door deze spannende tijden kunt wandelen zonder dat je erdoor overspoeld wordt. Probeer veel nadenken te vermijden als je dit leest. Ga lekker achterover zitten en absorbeer de informatie zonder het uit te vogelen. Laat de informatie downloaden in je wezen.

Wakker worden uit de Slaap van de Derde Dimensie 

In de derde en vierde dimensies is het uitermate waardevol om te begrijpen hoe de Wet van Aantrekking werkt. De Wet van Aantrekking is een uitstekend instrument of barometer, omdat het je gevoelens en gedachten op ieder moment meet en reflecteert. Als je wilt weten hoe je het op een bepaald moment doet, schenk dan aandacht aan wat je denkt en wat je voelt. Begin er eens op te letten waar je jouw aandacht op richt omdat datgene waar jij jouw aandacht op richt datgene is waar het Universum jou onvoorwaardelijk in voorziet, iedere keer opnieuw. 
 
In dit driedimensionale spel is het zo, dat als je altijd doet zoals je altijd deed, zul je altijd datgene krijgen wat je tot nu toe gekregen hebt. Als angst deel uitmaakt van je aandachtspunt en geloofsovertuiging, zal dit je vasthouden in een driedimensionale werkelijkheid. Je zult niet in staat zijn om je te bewegen in een vierde of vijfde dimensionale realiteit totdat je angst hebt los gelaten en verandering uitnodigt in je leven. Je zult je bewust moeten worden van je gedachten en gevoelens om los te komen uit de greep van de derde dimensie. Je begint onbewuste geloofsovertuigingen en de gewoonte om “alles te doen, zoals je het altijd gedaan hebt” los te laten, zodat nieuwe keuzes beschikbaar komen. Dan wordt angst gewoon een andere keus, geen logisch gevolg.
 
In de loop der jaren zijn we geconditioneerd geraakt, beperkt door ingesleten gewoonten en geloofsovertuigingen. We hebben alle prachtige delen van onszelf zo gestructureerd dat ze op specifieke wijze werken, gebaseerd op patronen en geloofsovertuigingen die wij als waarheid beschouwen. We functioneren door onbewuste en half bewuste routinematige gedragingen. Bv. we stappen in onze auto en rijden naar ons werk en voor het merendeel realiseren we ons niet eens dat we autorijden.
Het is een onbewust patroon dat een automatisch onderdeel is geworden van wie we zijn. Het grootste deel van onze handelingen die we op ieder moment verrichten zijn onbewuste of half bewuste gedachten-structuren. Dit hebben we onszelf aangeleerd. Een patroon, wat we kunnen gebruiken om deze onbewust staat te verstoren draait om drie woorden: sympathie, empathie en compassie.
 
Ook al is het zo dat alle zeven hoofd chakra’s ons ondersteunen, voor de meesten van ons wordt het leven dat wij leiden bepaald door de onderste drie chakra’s . De chakra’s
opereren als geweldige barometers als het gaat om balans. Als je weet hoe ze werken geeft dit jou de gelegenheid om je aandacht opnieuw te focussen en een nieuw
evenwicht te vinden.
 
1. Overleven – Het eerste chakra aan de basis van de wervelkolom houdt zich bezig met de energie van overleven. Zijn taak is om er voor te zorgen, dat jij je veilig voelt, zodat je in staat bent om jouw taak in het leven te vervullen. Bijvoorbeeld, als je een straat in zou lopen en er zou een bus aankomen, zal het eerste chakra alle structuren in het lichaam overnemen en jou tegenhouden tot de bus gepasseerd is. Dus als je bedreigd wordt en het is niet de bedoeling dat je leven hier eindigt zal het eerste chakra alles overnemen en er voor zorgen dat je veilig bent.
 
2. Emoties – Het tweede chakra onder de navel houdt zich bezig met de  lagere emoties en gevoelens; seksualiteit en sensualiteit.
 
3. Wilskracht – Het derde chakra onder het borstbeen gaat over macht en controle,veroordeling en weerstand. Dus als je pijn hebt in het gebied rond de solar plexus hoeft dit geen storing in de spijsvertering te zijn. Dit chakra vertelt je wanneer je in een situatie bent beland, waar sprake is van “getrek en geduw”(macht en controle). Als je ergens in hoge mate weerstand tegen biedt of veroordeelt raakt het derde chakra geblokkeerd en/of ervaar je pijn.
 
Sympathie, Empathie en Compassie
 
Om het voor ons mogelijk te maken om dit spel, dat wij leven noemen, te spelen, hebben wij van jongs af aan geleerd om de wereld om ons heen aan te voelen. Of we raken verdoofd en sluiten alle gevoelens af, zodat we de wereld om ons heen niet hoeven te ervaren.
 
De lagere drie chakra’s opereren gezamenlijk in sympathie en empathie. Deze reacties zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden die ons vertellen of we ons op dit moment veilig kunnen voelen, of we ons emotioneel gezien moeten aanpassen, of ons welzijn in het geding is en of anderen ons accepteren. Dat is de taak van empathie en sympathie in het lichaam.
 
Compassie, daarentegen, is een uitdrukking van de vierde dimensie. Het handelt in het moment (nu) en geeft onvoorwaardelijk de ruimte om de situatie die voor je is te observeren. Het is niet-oordelend, uitnodigend,en het accepteert de dingen precies zoals ze zijn. Als je in de derde dimensie bent is het moeilijk om begrijpend, uitnodigend en niet-oordelend te zijn, waardoor het onmogelijk is om jezelf buiten de derde dimensie te ervaren.  
 
Als je je beweegt door deze verschuiving (Shift) in bewustzijn is het enorm waardevol om het vermogen te hebben om je aandacht gericht te houden op datgene waar jou keuze ligt, zonder verwikkeld te raken in reacties, gebaseerd op sympathie. Deze houding geeft je de mogelijkheid om te observeren zonder verstrikt te raken in de emotionele reacties van anderen.Deze krachtige houding geeft je het vermogen om anderen veel beter van dienst te zijn in het loslaten van hun emotionele patronen, geloofsovertuigingen en gewoonten.
 
Het is in deze tijd heel belangrijk om heel te zijn, om vloeiend te zijn en om rustig te zijn zodat we in staat zijn om dienstbaar te zijn of afgestemd op de Eénheid, waarmee een ieder van ons vanuit een hele diepe gedreven passie, betrokken is.
 
Als de golven van licht krachtiger worden komt er een steeds grotere hoeveelheid licht, wijsheid en kennis tot onze beschikking. Hoe meer je het licht kunt verankeren en je herinnert wie je “bent”, des te sneller zal de ontwaking plaats vinden en des te meer “speel”tijd je hebt om te ervaren. Je zult van jezelf genieten en steeds vloeiender en flexibeler worden in het assisteren van anderen.
 
Voor velen zullen de komende maanden en jaren erg verwarrend en emotioneel zijn.Degenen die zich verlaten op de emotionele patronen van sympathie en empathie om anderen te begrijpen of te ervaren, zullen een sterke emotionele elektromagnetische aantrekkingskracht ervaren in deze gevoelens, geloofsovertuigingen en gedachten van anderen. Laat ik dit nog eens zeggen: Als je je verlaat op empathie en sympathie zul je merken dat deze beladen elektromagnetische patronen je in de gevoelens, gedachten en het drama zullen trekken van degenen die je tegenover je hebt.
 
Reactie tegenover Antwoord
 
De meesten van ons kunnen zich duidelijk herinneren waar we ons bevonden en wat we aan het doen waren, toen we het nieuws hoorden over de gebeurtenis op 9/11. Terwijl deze gebeurtenis plaats vond, trokken er twee energie golven door de wereld:
 
           • Een 3-D Reactie golf van energie doordrenkt van angst.
 
           • Een 4-D Antwoord golf die vraagt, “Wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen?”
 
De mensen in New York kregen te maken met de eerste golf van angst, gevolgd door de tweede golf die veel mensen aanzette tot een vier- dimensionale trilling van compassie, zonder nadenken en zonder voorwaarden. Het enige dat er toe deed was dat het gevoel van welzijn weer zou terugkeren. Deze twee golven zijn nu weer in beweging en je hebt de keuze om mee te bewegen op jouw voorwaarden. Je zult observerend, helder en doelgericht moeten blijven en je zult op een energieniveau moeten vibreren, dat je boven de trillingen van de onderste drie chakras uittilt.
 
Velen van ons lossen nu veel van deze patronen op, die zich bewegen in een verleden/toekomst cirkel en laten deze los. Je vergeet zaken uit het verleden en laat ze los. Dat geldt ook voor emoties, gedachten, geloofsovertuigingen en gewoonten, die niet meer belangrijk voor je zijn.Door de Wet van Aantrekking trekken zij op magnetische wijze soortgelijke ervaringen in je leven aan. Is het je opgevallen dat oude patronen weer opduiken in jouw werkelijkheid?
 
Deze patronen worden uit jouw veld gehaald, dus probeer niet om deze patronen te ontkennen of een discussie met hen aan te gaan of te vragen waarom ze er zijn. Het is oude troep, die losgelaten wordt. Het is niet belangrijk waar het vandaan kwam, dus sta je zelf toe om het los te laten. Richt je aandacht vervolgens op iets opbouwends en wees blij. Als je dit kunt zul je merken dat deze patronen in jouw wereld opgelost worden. Al snel zul je veel van deze patronen niet meer kunnen herinneren omdat ze gewist zijn van je drie dimensionale tijdscirkel.
 
Als je een ervaring uit het verleden verwijdert, die je in de toekomst aan het projecteren was, zul je meteen in een NU bewustzijn terecht komen, waar de gelegenheid om te kiezen ogenblikkelijk beschikbaar komt. Als je vraagt waarom, anderen de schuld blijft geven of naar antwoorden zoekt, zul je merken dat deze oude patronen worden vastgezet. Hoe meer patronen je los kunt laten, door gewoon gelukkig te zijn, des te gemakkelijker zul je de komende paar jaren doorkomen.
 
In een eerder artikel stelden we de vraag, “Weet jij waar je begint en waar je eindigt?” De aura van een persoon, die in balans is, strekt zich ongeveer een armlengte uit, gezien vanaf het fysieke lichaam. Het straalt uit in iedere richting. Strek je arm maar eens recht naar voren en stel je voor dat je een roos vasthoudt tussen je vingertoppen. Gebruik je fantasie, stel je voor dat het universum aan de andere kant van de roos begint. Doe hetzelfde aan de linker- en de rechterkant van jou en aan de achterzijde, plaats een roos op ieder van deze punten, plaats tenslotte een roos boven je hoofd. Als je nu denkbeeldige lijnen trekt en alle rozen met elkaar verbindt creëer je een vierzijdige piramide om je heen. Het basisvlak loopt door je hartchakra en de top bevindt zich ongeveer 45 centimeter boven je kruinchakra. Herhaal deze oefening, alleen deze keer plaats je een roos ongeveer 45 centimeter onder je voeten, verbindt de rozen door denkbeeldige lijnen en creëer zo een naar beneden gerichte piramide. Verbind de basisvlakken van beide piramides op het niveau van het hart. Dit creëert een 8-zijdige, diamantachtige vorm om je heen, we noemen dit een “octahedron”. Vervolgens vul je de acht zijden (acht driehoeken) met licht. De ruimte binnenin deze geometrische vorm dat ben “jij” en alles wat zich buiten dit veld bevindt definieer je als de  rest van hetuniversum.
 
Als je binnen dit geometrische lichtpatroon blijft, zul je geen last hebben van de emoties,  gedachten en grillige gedragingen van andere mensen en je zult niet hun gevoelens overnemen alsof ze van jou zijn. Zonder deze geometrie in tact, en zonder te weten waar jij begint en waar jij eindigt, voel je vaak het effect van de energie van andere mensen. Ervaringen buiten jezelf beïnvloeden je hele leven al de wijze waarop jij jezelf ervaart.
 
Vanuit de binnenkant van jouw octahedron voelt de energie van andere mensen meer als een zachte regenbui tegen het raamglas in plaats van overspoeld te worden door een razende moesson.
 
Onthoudt: Wat andere mensen over jou denken, of hoe andere mensen vibreren zijn echt niet jouw zaken. Jouw zaak gaat alleen over jou. Jouw veiligheid, jouw vreugde, jouw enthousiasme, jouw scholing, en jouw vermogen om jezelf uit te drukken gaan allemaal over jou en jouw pad.
 
Als je deze geometrische vorm bouwt en erin “speelt” geef jezelf dan de ruimte om alles om je heen te observeren van binnenuit. Je zult merken dat veel van het 3-D lawaai en de aandacht, die je voelt van anderen begint weg te vallen.
 
Door Jim Self