De manier vanleven in de vijfde dimensie | Mastering Alchemy

In het vorige artikel “Wat zijn de 3e en 4e Dimensies?” hebben we de derde en de vierde dimensies met elkaar vergeleken. In dit artikel brengen we de vijfde dimensie naar voren. Laten we even kort terugblikken op de structuren van de derde en vierde dimensies.
 
De derde dimensie opereert vanuit een specifiek aantal regels en heeft bepaalde karakteristieken, gezichtspunten, beperkingen, grenzen, mutaties en structuren. We zien drie hoofd structuren die deze dimensie in stand houden.
 
RIGIDE STRUCTUREN VAN DE DERDE DIMENSIE
1.    Dualiteit – Een dualistische manier van waarneming: juist-onjuist, positief-negatief, goed-slecht, wat je wel en wat je niet zou moeten,
hoog-laag, zwart-wit.
     
2.    Lineaire Tijd– De waarneming dat tijd zich alleen in een rechte lijn beweegt (één richting) en wordt ervaren als verleden, heden en toekomst.
 
3.    Rationele Verstand  - De GPS van de derde dimensie. De analytische, redenerende denk processor, die ontworpen is om vergelijkingen te maken, conclusies te trekken, informatie op te slaan, inschattingen te maken en beslissingen te nemen.
 
FLEXIBELE STRUCTUREN VAN DE VIERDE DIMENSIE
1.    Het Heden/Nu – Dit is je kracht punt. Ieder moment is een opstap naar een nieuw begin en verfrissende keuzes.
 
2.    Keuze– Het vermogen om bewust te kiezen, om op ieder moment iets nieuws te beginnen.
 
3.    Paradox– Tegengesteld waarheden. Iets dat het ene moment waar was maar het volgende moment niet meer.
 
4.    Afstemming / Balans – Een staat van evenwicht die tegengestelde krachten neutraliseert.
 

IN DE VIJFDE DIMENSIE MAKEN DE 3-D “REACTIE” EN HET 4-D “ANTWOORD” PLAATS VOOR INTEGRATIE 

REINTEGRATIE – Als je een vijf-dimensionaal bewustzijn bereikt ervaar je de reïntegratie met je Hogere Zelf. Deze herverbinding met de Hogere delen van jezelf zorgt voor een hoger bewustzijn en geeft ruimte om je zelf te leren kennen op Ziele niveau. Je begint te worden wie je Bent. Je natuurlijke spirituele vermogens nemen toe en openbaren zichzelf. Deze omvatten helderziend heid, telepathie en abstracte intuïtie. 

TOEGANG TOT DE WIJSHEID IN JEZELF – Leven in de vijfde dimensie is fantastisch omdat je weer volkomen bewust bent. Je bent je bewust van en hebt toegang tot de wijsheid en de informatie die beschikb aar is in je Wezen, dat verblijft in al de dimensies. Er is geen afscheiding. Je bent één met Het Al en Het Al is jou.
 
ERVAAR HOGERE, LICHTERE ENERGIE – In 5-D vibreer je in gevoelens als eerbied, schoonheid en vriendelijkheid. De “jas”, die je uitkiest om te dragen heeft geen enkele gelijkenis met die waar je normaal gesproke n mee rondloopt in 3-D. En veel van wat je ervaart wordt niet langer uitgedrukt d.m.v. het verstand of in woorden (intellect, hoofd) maar vloeit voort uit het hart en het gevoel (de zintuigen herenigen zich en vormen een zesde zintuig). Je bereikt een stil weten. 
 
HOGERE MIND– Op dit niveau van leven, als de mentale en de emotionele lichamen samensmelten, wordt de verbinding met de Hoge re Mind geactiveerd en ga je handelen vanuit de wijsheid van je Ziel. Je begint te weten wat de Ziel weet enmaakt keuzes die geleid worden door de Ziel.
 
SIMULTANE TIJD– Als je leeft in 5-D beweeg je in Simultane Tijd wat je de gelegenheid geeft om het brede perspectief te zien van Al-Dat-Is. Alle antwoorden op je vragen liggen precies daar waar de vraag gesteld is en je bent in staat om alle mogelijkheden te aanschouwen voor dat je actie onderneemt. 
 
Waarom hebben we er eigenlijk voor gekozen deze prach tige plek, waar alles gekend is, te verlaten om naar de derde dimensie te gaan?. Toen de Schepper Zichzelf/Haarzelf beter wilde leren kennen vroeg Hij/Z ij om vrijwilligers en raadt eens wie er naar voren rende en riep “Kies mij, kies mij”? Dat was jij! De Schepper stuurde de slimste en de beste (jij) met het speciale verzoek om de uiterste regionen van het Bestaan te onderzoeken. Het was en is een groot avontuur waar alleen de grootste en meest enthousiaste zielen voor intekenden. 
 
Waarom kozen we de derde dimensie en geen andere? Dualiteit bestaat niet in de Hoger e Dimensies en dualiteit is een belangrijk deel van wat we wilden ervaren. 
Onze onderzoekingen hebben ons naar vele plaatsen geleid, maar naarmate we dieper in de stof neerdaalden kwamen we, al spelende, terecht in de lagere trillingen van de wereld van vorm (materie). Hier konden we onszelf onderdompelen in oorzaak en gevolg en de gevolgen van onze keuzes en handelingen ontdekken. Hier hadden we vrije wil om de meest uiteenlopende trillingsfrequenties te onderzoeken (inclusief angst, haat, boosheid, verraad etc.). Toen we ons inschreven voor dit avontuur wisten we niet dat we er in ondergedompel d zouden worden en dat we zouden vergeten wie we zijn, waar we vandaan kwamen, waarom we kwamen en hoe we weer naar Huis moesten komen. We hebben nu een gelegenheid om ons te herinneren wie we zijn en terug te keren naar Huis. 
 
DE LANG VERWACHTE “VERSCHUIVING VAN TIJDPERKEN” IS AANGEBROKEN 
 
We zijn in ons driedimensionale avontuur tot het uiter ste gegaan. We zijn uitermate succesvol geweest ten aanzien van het doel wat we wilden bereiken en wat we wilden onderzoeken in deze diverse, verdichte dualit eit. Een enorme verhoging in onze trilling (op ieder gebied) is wat de Aarde en haar bewoners op dit moment ondergaan. Jij bent een heel belangrijk deel van deze Verschuiving. Je bent Groots,niet Klein. Jij bent veelbetekenend, niet onbetekenend.Jij maakt een verschil en jouw bijdrage wordt door de gehele Mensheid en door Alles Wat Is gewaardeerd.Verwelkom de verandering naar een nieuwe manier van leven, geliefde vrienden, want samen zijn we het proces gestart om de Hemel naar de Aarde te brengen. 
 
Door Jim Self