De Waarheid over Mannelijke en Vrouwelijke Energie- Deel Een | Mastering Alchemy

De Waarheid over Mannelijke en Vrouwelijke Energie-  Deel EenOvergenomen uit een webinar serie over “Relaties tijdens de Shift”
 
Deze Shift in bewustzijn gaat diep. Het is fundamenteel en het gebeurt van binnenuit. Het verandert hoe je denkt, hoe je waarneemt en wat je gelooft. Het zal jouw kijk op de wereld om je heen veranderen en nog belangrijker, het zal jouw relatie tot absoluut alles dat je kent veranderen. Het is heel spannend. Het is heel verruimend.
Een van de dingen waar ik me bewust van ben is dat de Schepper in Het Begin zei, “Ik wil mijzelf tot in de verste uithoeken leren kennen, zodat ik mijzelf kan begrijpen.” Dit gaat over relaties, jouw relatie tot alles om je heen en hoe jij het van binnenuit waarneemt.
 
In de derde dimensie zijn mannelijke en vrouwelijke energie heel erg uit balans. Heb je wel eens een spel gespeeld waarvan je de spelregels niet kende en toch door ging met spelen? Zoiets als de aandelenmarkt, bijvoorbeeld. Hoe ging dit je af? De meesten in de derde dimensie kennen de regels niet en ze weten niet hoe ze succesvol kunnen zijn of hoe ze het spel kunnen afsluiten. Bewustwording en het begrijpen van de regels en de structuren van de derde en vierde dimensies is een manier om uit de derde dimensie te stappen en te kiezen voor een leven in de hogere derde en vierde dimensies.

Het kennen van de spelregels van het spel dat wij spelen is echt een “big deal”. De meesten verkennen niet eens de regels van het spel, omdat ze te druk zijn met het verleden en de toekomst en ze geen moment bewust in het heden verblijven.

Relaties zijn het grootste spel op de planeet en de meesten van ons kennen de regels niet. Dat is de reden waarom we niet zo succesvol zijn in dit spel en het ons niet zo gemakkelijk afgaat. Je staat in relatie tot alles om je heen. Hoe jij waarneemt is heel fundamenteel en heeft invloed op hoe jij jouw omgeving en andere mensen ervaart. Velen van ons begrijpen relaties op een bepaalde manier omdat degenen om ons heen hebben gezegd, “Hier zijn de regels; dit is wat je moet doen; dit is hoe je je door het leven moet bewegen. Dit is goed/verkeerd; dit is waar en dit is niet waar. We gaan met deze mensen om, maar we praten niet met die mensen.” Met andere woorden, jouw relatie-tot is geconditioneerd vanuit je kindertijd. De derde dimensie is voorwaardelijk. In de derde dimensie bestaat er niet zoiets als “onvoorwaardelijk”. Onvoorwaardelijkheid begint in het heden, in de vierde dimensie. Ja, we leven tegelijkertijd in de derde en de vierde dimensies. En het is onze bewuste, of onbewuste, keuze, op ieder en elk moment, om in de ene of in de andere te leven. Een van de meest fundamentele aspecten, of “regels” van het relatie-spel is het begrijpen van mannelijke en vrouwelijke energie. Ik heb het hier niet over lichamen, mannen en vrouwen, man en vrouw, ouder en kind, of geliefden. Ik refereer aan je natuur en uitdrukking van persoonlijke mannelijke en vrouwelijke creatieve energie. Zonder begrip van mannelijke en vrouwelijke energie kunnen we heel erg uit balans raken.

Is het je wel eens opgevallen dat het mannelijke en vrouwelijke niet helemaal op dezelfde golflengte communiceren? Het mannelijke en vrouwelijke lijken op de een of andere manier niet goed op elkaar aan te sluiten binnen de werkelijkheid van de derde dimensie. Daar is een hele goede reden voor. Laat me het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk zo eenvoudig mogelijk illustreren. Ik ga het concept van de geometrie gebruiken. Schrik niet van het woord geometrie. Simpel gezegd, mannelijke energie bestaat uit rechte lijnen en hoeken. Vrouwelijke energie bestaat uit bochten en krullen. Er zijn geen rechte lijnen en hoeken in vrouwelijke energie en er zijn geen bochten en krullen in mannelijke energie. Vrouwelijke energie is ook heel energiek en snel. Mannelijke energie is traag en saai. Om het simpel te zeggen, mannelijke energie bevat ongeveer 40 punten aan energie en vrouwelijke energie bevat ongeveer 140 punten aan energie. Vrouwelijke energie is heel expansief, heel creatief, en heel vloeiend. Vrouwelijke energie kan 25 dingen tegelijk doen terwijl het zich in allerlei bochten draait. Mannelijke energie zegt “rechte lijn” – ga naar beneden in een rechte lijn. Ga van punt A naar punt B naar punt C en weer terug naar punt A. Beide types creatieve energie zijn absoluut waardevol om tot je beschikking te hebben voor uitgebalanceerde creaties.

Mannelijke energie zonder vrouwelijke energie is echter niet comleet; het voelt zich niet waardevol; het wordt niet gevoed of gewaardeerd. Het voelt zich incompleet. Ik heb het niet over mannen, en toch, heb ik het wel over mannen. Ik heb het niet over vrouwen, en toch heb ik het ook over vrouwen. Nog belangrijker is, dat ik het hier heb over het persoonlijke evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke. Vrouwelijke energie zonder mannelijke energie is niet compleet; het voelt zich niet ondersteund; het is niet gefocused; het is verdeeld en niet stabiel; het is zonder doel, en als gevolg daarvan heeft het geen gevoel van slagen.

Mannelijk-sterk. Vrouwelijk-zwak.

Wanneer mannelijke energie uit balans is, in de derde dimensie, kan zich dat uiten op verschillende manieren.
Maak, wat ik nu ga zeggen, heel persoonlijk. Kijk of je dit kunt toepassen op je eigen creatieve energie. Luister alsjeblieft naar de woorden en lees ook tussen de regels. Als de mannelijke energie voelt alsof het niet goed genoeg is, wanneer het angstig is, wanneer het verteld is, dat het nooit zal slagen, het niets waard is, en geen waarde heeft, is het uit balans. Om dit te compenseren laat de mannelijke energie een valse kracht zien. Het blaast zich zelf min of meer op en zegt, “ik heb deze geweldige ideeën en deze grote dromen; ik wil dit leiden en creëren. Ik weet wat ik doe. Volg mij.” Dat is allemaal heel echt. En wanneer een vrouw, die ook angstig en zwak is, verlegen en teruggetrokken, deze opgeblazen man tegenkomt is dit een perfecte match. In feite, geeft de Wet van Aantrekking hen allebei precies datgene wat zij vragen. Als dit zich verder ontvouwt, echter, zal het er zo uitzien.

Als je in gedachte een rechte lijn trekt en je laat vervolgens een gebogen lijn wegglijden van die eerste lijn. (Zie het tekeningetje aan de linker kant) De mannelijke energie leidt; “Kom met mij mee, ik weet het. Ik heb deze grote droom. Ik ga dit prachtige huis voor jou bouwen in Toronto, Canada.” En de vrouwelijke energie zegt, “Oh dit is zo fantastisch. Ik wil ook een groot huis in Toronto.”
Het mannelijke en vrouwelijke vertrekken samen vanaf het eerste punt van de lijn en het mannelijk gaat door en het vrouwelijke, omdat het vrouwelijke krullen en bochten heeft, begint te scheppen. Zij kiest nieuwe verf, nieuwe gordijnen, ontwerpt het landschap. Ze is blij en tevreden dat ze haar eigen “thuis” mag creëren.

Het mannelijke blijft doorgaan en dan steken zijn gewoontes van angst en twijfel aan zichzelf de kop op. Het mannelijke twijfelt en wordt bang om te falen. “Ik weet niet wat ik moet doen. Omdat mij verteld is dat ik hopeloos ben. Het gaat mij niet lukken. Ik ben niets waard.” En het mannelijke twijfelt aan zijn vermogen en gaat niet verder met het bouwen van het grote huis. Dus het mannelijke bouwde 80% van het nieuwe huis. Hij reisde 80% naar beneden langs die blauwe lijn en zei toen, “Nee, ik denk dat we naar een tropisch klimaat moeten verhuizen en het zal nog veel mooier worden en we kunnen een huis krijgen aan het strand in Hawaii. Ik weet wat het beste is. Volg mij naar Hawaii.”

De vrouwelijke energie die nog steeds aan het rondwervelen is in Toronto moet nu stoppen met creëren. Zij is nu onvolledig. Zij is niet in staat om haar plannen af te maken. De vrouwelijke energie zegt, “Oh, ook goed, een tropisch strand lijkt me ook leuk. Het lijkt me fantastisch een strandhuis in Hawaii. Ik hou van jou en ik vertrouw jou.” Hij is ook onvolledig, maar hij begint aan de bouw van een huis in Hawaii. Opnieuw wervelt het vrouwelijke en draait zich in allerlei bochten en begint plezier te krijgen in het creëren op Hawaii. Zij koopt de bamboe vloeren en plant de Hibiscus bloemen.

Opnieuw, 80% verder in het proces, zegt het uit balans “sterke” mannelijke; “Nou, ik denk dat ik van baan moet veranderen, dit betekent dat wij naar Londen moeten verhuizen. Kom met mee naar Londen en het strandhuis komt later wel.” Opnieuw is de vrouwelijke energie incompleet. De mannelijke energie leidt het spel en de vrouwelijke energie raakt gefrustreerd en boos, en misschien zelfs haatdragend. De vrouwelijke creativiteit wordt getemperd omdat ze heel enthousiast was over het strandhuis. Ze was heel creatief geworden omdat hetgene is wat vrouwelijke energie doet. En zo gaat dit steeds verder.

Door Jim Self

In deel twee zullen we het hebben over wat er gebeurt als de vrouwelijke energie sterk is en de mannelijke energie zwak, plus de overige twee mogelijke configuraties.