Het Verhaal van de Val van het Bewustzijn – Deel Drie | Mastering Alchemy

Het Verhaal van de Val van het Bewustzijn – Deel DrieToen gebeurde er in het jaar 2003 iets heel, heel spannends. Een nieuwe Straal van Creatie, werd geco-creeërd door de Schepper en vele grote wezens van Licht onder Leiding van Aartsengel Michael. Deze Straal droeg een element in zich, dat nog niet eerder aanwezig was geweest in het creatieve proces.
 
Binnen Al-Dat-IS, werd dit element hier gevonden, op de planeet Aarde. Het element in deze nieuwe Straal is de liefde, die de mensheid koestert voor de mensheid. Die ongekunstelde, zuivere trilling van Liefde werd in deze nieuwe Straal verankerd en geactiveerd. Het begon de vele, vele aspecten die door de Val van het Bewustzijn verontreinigd waren te doordringen. En de nieuwe Straal werkte. En de nieuwe Straal bleef werken. De groei van de mutaties, schommelingen en vervormingen vertraagde.

Tot op de dag van vandaag begint de invloed van de Val van het Bewustzijn te keren. Voor de eerste keer ooit, zijn de vervormingen, mutaties, de duisternis en de angst aan het afnemen. Ze verzwakken en vertragen en het Christus Licht van de Schepper heeft meer en meer ruimte om zich uit te breiden en uit te strekken. Dit komt door Jou. Jij bent het Grote Experiment. Het Christus Licht werd als een klein vonkje van Licht diep in het Heilig Hart geplaatst om daar gevonden te worden, te groeien en te voorschijn te komen.

De Stralen van Creatie, hun werkwijze en hun creatieve kracht werken nu door in Al-Dat-Is. Of je dit nu wel of niet weet, dit ongelooflijke proces is tot stand gekomen door jou. Louter het feit dat jij op dit moment op deze planeet bent is een teken hoe groot en belangrijk je werkelijk bent.

Hoe komt het dat jij jouw medewerking verleende?

Simpel. Jij stak je hand op en gilde, “Ik- kies mij! Zend mij! Ik zal gaan.”

Als je de verhalen in de Bijbel hebt gelezen in het boek Openbaringen. Daar worden meerdere paden beschreven die gekozen kunnen worden tijdens het proces om de mensheid naar een punt te leiden waar hij kan kiezen om of de mutaties te volgen of het Licht van de Schepper.

Vele malen in de geschiedenis van de Mensheid, zijn we teruggevallen in de duisternis. We hadden noch de kracht, noch de bereidheid om de vervormingen en de schommelingen de rug toe te keren. Het was gewoon gemakkelijker om op te geven en te vallen.

Het jaar 1987 bracht hier verandering in. Het momentum bracht ons opnieuw naar een kritiek keuze-moment. Stemmen wij als mensheid er mee in om het momentum door te laten gaan en simpel weg terug te vallen in de duisternis en weer eeuwen te moeten wachten voordat we het opnieuw kunnen proberen? Dit was de vraag die aan jou als Ziel gesteld werd. In 1987. In 1987 zijn we allemaal voor de keuze gesteld, en alle zielen en alle wezens op de planeet, samen, besloten om te kijken of datgene wat in beweging was gezet gekeerd kon worden. Ons doel tijdens het tot stand brengen van deze verandering was om het Christus Licht terug te brengen naar deze planeet. Het was een fantastische overweging. Dit was een Licht dat honderden miljoenen jaren niet meer was ervaren. 51% van ons zei “Laten we er voor gaan.” We wisten niet of het überhaupt mogelijk zou zijn. We hadden geen rol modellen en we wisten niet welke stappen nodig waren. Maar we waren vastbesloten om door te gaan.

Sinds die tijd zijn er vele grote wezens geboren op deze planeet. Dit zijn de kinderen, de kleintjes. Zij zijn Groot. Zij zijn degenen die geboren zijn na dat veelbelovende moment in 1987. Zij zijn grote, hele grote wezens, zij dragen een trillingsfrequentie van Licht met zich mee dat heel erg stimulerend is geweest voor jou en mij. Ze komen van verschillende lokaties met het Christusbewustzijn en velen zijn nooit eerder op deze planeet geweest. Zij zijn hier gekomen met een sterke intentie.

In 1987 zijn we dingen voor mogelijk gaan houden, die we niet eerder voor mogelijk hadden gehouden. Vanwege die mogelijkheid en vanwege onze passie werkt die liefde voor de mensheid die een ieder van ons in zich draagt transformerend. Hoe communiceer je met elkaar en hoe heb je elkaar lief? Als je om je heen kijkt mag het misschien niet altijd even duidelijk zijn omdat we allemaal ons levensspel spelen, maar in werkelijkheid, is het heel duidelijk.

Vanwege datgene wat er in 1987 gebeurde werden veel van deze potentieel voorspelde catastrofes voorkomen.
In het jaar 2000 werd er een hele nieuwe energie naar de planeet gebracht. Er werd ook een nieuw element van Liefde naar de Planeet Aarde gebracht. 2003 was het jaar waarin de nieuwe Straal, gebracht door Aartsengel Michael, begon met het beëindigen van de verstoringen. Dit alles dankzij jou. Die Straal is nu aan het werk in Al-Dat-Is. Alle universa’s en alle sectoren van dit universum zijn nu betrokken bij de Verschuiving (Shift) van het Bewustzijn.

In 2007 vond er nog een gebeurtenis plaats waardoor het mogelijk werd dat het Christus Licht begon terug te keren naar de planeet. Die mogelijkheid begon te groeien, te ontvouwen en zichzelf te openbaren.

Op 11 november 2011 was er een grote collectieve focus van energie over de hele Planeet Aarde. Er waren velen, die in staat waren om dat beeld van de Christustrilling vast te houden en er waren een aantal anderen die in staat waren om dit op te roepen en te verankeren in de aarde…. En het werd verankerd.

Een nieuwe hoge vibratie van Liefde is begonnen met de weerkaatsing in de wateren van Planeet Aarde. In iedere druppel water binnen het leven van deze planeet is nu het Christus Licht aan het groeien, aan het uitstralen en aan het reflecteren. De derde dimensie is nu snel aan het wegvallen. Planeet Aarde is begonnen om terug te keren naar die volledige Christus status. Het weerkaatst nu zijn trilling terug naar de mensheid en al haar bewoners.

Vanaf 2011 ben je niet meer dezelfde persoon, die je was. Op die datum 11-11-11 vond er een verandering plaats. Die verandering is nu heel sterk verankerd in de harten van iedereen op aarde en het is heel, heel snel aan het groeien. Er wordt aangenomen door Metatron, Uriel en Michael, dat door deze creatie, gekoppeld aan de terugkeer van de Christus energie, dat Planeet Aarde nu begint te vibreren in harmonische resonantie met de andere 11 Christus Licht centra binnen Al-Dat-Is. Allen die getroffen zijn door het verlies van het Licht en door de val van het Bewustzijn keren nu terug naar Huis naar het hart van de Schepper.

Dit is het verhaal van Uriel, Metatron en Michael. Het beschrijft een verschuiving, die zij en andere grote wezens als een intentie hebben vastgehouden en waarvan ze geloofden dat dit mogelijk was.

Naast het feit dat het een verbazingwekkend verhaal is, is dit ook een persoonlijk proces. Als je nu, hier zou stoppen en het verhaal zou voelen, dan zal je een kristalachtig Licht voelen dat in jouw Heilig Hart zit. Het is in de vorm van de geometrie bekend als de Ster Tetraëder. Dit Licht is er altijd geweest, maar tot aan 11-11-11 had het niet de capaciteit die het nu heeft. Wat je voelt is het verenigende aspect van Al-Dat-Is dat nu uitvergroot is in het Christus Licht.

Als je pauzeert, uitademt en de energieën in dit verhaal voelt zul je een idee krijgen wat het verenigende veld van Bewustzijn voor ons allemaal bevat. Hier zijn geen mutaties, geen verstoringen, geen angst of wantrouwen.

Hier ben je Thuis.

Door Jim Self