Het Verhaal van de Val van het Bewustzijn – Deel Een | Mastering Alchemy

Het Verhaal van de Val van het Bewustzijn – Deel EenIn 2002 stelde ik een vraag aan een aartsengel, waarvan ik dacht dat het een simpele vraag was. Ik verwachtte dan ook een simpel antwoord. Wat ik kreeg was geen simpel antwoord maar het verhaal van “De Val van het Bewustzijn”. Het antwoord is nog steeds niet compleet en dit wonderbaarlijke gesprek krijgt iedere keer een vervolg.
 
Hoe vond de Val van het Bewustzijn plaats? Wat was het? Wie waren er bij betrokken en hoe heeft het zich voltrokken tot op de dag van vandaag? Het verhaal wordt verteld door de aartsengelen: Uriel, Zadkiel, Michael en Metatron.
 
Uriel begint met uit te leggen…. Er was geen oorlog. Er waren geen slechte mensen. Er was geen engel die de Schepper misleidde en er vandoor ging met alle Kennis. Zo gebeurde het niet.

Laten we het eenvoudig houden….. Heel lang geleden had de Schepper de wens om zichzelf in zijn volheid te kennen. Dus strekte de Schepper zich uit in zichzelf en schiep heel veel nieuwe aspecten van zichzelf. Aspecten die wij kennen als de Heilige Geest, de Ik Ben Aanwezigheid, Het Christus Licht en heel veel meer. De Schepper strekte zich uit in zichzelf en schiep een oneindig aantal wezens bekend als scheppergoden. De Schepper zond hen uit om te onderzoeken en nieuwe mogelijkheden te scheppen. Om hen te ondersteunen bij hun creaties, ontwikkelde de Schepper een blauwdruk of schema en stelde die beschikbaar aan de scheppergoden voor gebruik. De scheppergoden begonnen enthousiast te creëren.

Door gebruik te maken van deze blauwdruk creëerden ze geweldige creaties met het Licht van de Schepper. Zij creëerden universa, nieuwe aspecten van bewustzijn en de wereld van het denken en de verwondering, allemaal nieuw en allemaal heel spannend. Dit ging een hele lange tijd zo door, alhoewel tijd, zoals wij dat kennen niet bestond.

Op een bepaald moment in het proces gebeurde er iets onverwachts. Ergens in “Alles-Dat-Is” deed een schepper god iets nieuws en onopzettelijks. In plaats van de blauwdruk te volgen, die zegt zet de blokken een, twee, drie en vier op elkaar, stapelde deze scheppergod de blokken anders op elkaar. Ze werden gestapeld in de volgorde drie, een, twee en vier. In het begin werd deze verandering niet echt opgemerkt en werd er vaker gebruikt van dit nieuwe patroon. Maar op een bepaald moment werd deze nieuwe manier van scheppen wel degelijk opgemerkt. Binnen de groep scheppergoden zorgde deze ontdekking voor een enorme opwinding. Dit was een gloed nieuwe ervaring, iets wat nog niet eerder had plaatsgevonden. Iedereen werd heel opgewonden.

De scheppergoden keerden terug naar de Schepper met het verzoek om hen het vermogen te schenken om meer en grootsere dingen te creëren. De Schepper stemde toe en gaf hen een nieuwe blauwdruk, eentje die veel vollediger was, die veel meer aspecten van het Bewustzijn van de Schepper in zich droeg. Dit werd bekend als de “Wil” van de Schepper; de eerste Straal van Creatie. Deze Straal bevatte de intentie van de Schepper. Het zorgde ervoor dat alles in volledige overeenstemming was met de intentie van de Schepper. De eerste Straal was van een enorme onmetelijkheid. Over met name één component waren de scheppergoden heel enthousiast. Het werd vrije wil genoemd. Tot op dat moment was vrije wil niet beschikbaar. De scheppergoden hadden altijd de originele blauwdruk gevolgd.

Uitgerust met deze nieuwe vaardigheden, gingen de scheppergoden hun weg en creëerden op de meest fantastische manieren. Dat was hun taak en zij hielden van hun taak. De Schepper schiep nog een creatie – de Aartsengelen en het Engelenrijk. Het Rijk van de Aartsengelen had volgens Uriel een heel specifiek doel. Het was geschapen om, simpel gezegd, te dienen als toeschouwer, deelnemer en als publiek van de geweldige creaties van de scheppergoden. Hun taak was, om het zo maar eens te zeggen, naar de grote theaters te gaan en te genieten van de optredens. Zij voerden hun taak goed uit en zij hielden van hun werk.

De creaties gingen zo maar door en door. De scheppergoden creëerden niet alleen maar méér, maar zij creëerden ook nieuwe scheppergoden. Zij beschikten allen over het vermogen om dat te doen. En deze eerste scheppergoden creëerden meer scheppergoden en deze scheppergoden creëerden op hun beurt scheppergoden en zo ging dit proces door.

De scheppergoden hielden van hun creaties en alhoewel ze allemaal binnen het Licht van de Schepper creëerden, begonnen een aantal scheppergoden meer van hun eigen licht te gebruiken in plaats van het zuivere Licht van de Schepper. Daar deze scheppergoden doorgingen met hun creaties en nieuwe scheppergoden creëerden werd deze ervaring van het scheppen met het eigen licht doorgegeven. Omdat dit in het begin nog allemaal plaats vond binnen het Licht dat voortgebracht was door de Schepper werd dit niet opgemerkt.

Maar terwijl zich dit verder ontvouwde, werden er rimpelingen en schommelingen zichtbaar in de creaties. Dit werd opgemerkt door veel van de oorspronkelijke scheppergoden en de Schepper. Deze nieuwe scheppergoden beschikten niet over hetzelfde niveau van wijsheid, kennis en ervaring als de scheppergoden voor hen. Veel van deze nieuwe scheppergoden waren helemaal “verliefd” op hun creaties. Binnen hun vrije wil begonnen ze steeds meer gebruik te maken van hun individuele licht en niet van het pure, uitgebalanceerde Licht van de Schepper. Hun creaties bevatten steeds minder het Licht van de Schepper. Zij bevatten ook steeds minder de intentie van de Schepper maar veel meer hun eigen unieke intentie. Deze scheppergoden waren heel erg enthousiast en genoten heel erg van hun nieuw verworven vaardigheden. Ze schonken hier dan ook weinig aandacht aan.

Dit kreeg de groeiende aandacht van de Schepper, daar er steeds meer creaties plaatsvonden zonder het volledige, originele Licht. Om hierin verandering te brengen en deze scheppergoden te assisteren om terug te keren naar het gebruik van het originele blauwdruk werden er twee nieuwe Stralen van Creatie beschikbaar gesteld aan alle scheppergoden. Omdat er sprake was van vrije wil werd er slechts gesuggereerd om deze te gebruiken. Deze Stralen beschikten over de mogelijkheden om Alles-Dat-Is uit te breiden.

De tweede Straal van Creatie werd getrokken uit de eerste Straal. Deze Straal bevatte alle kleuren. Kleuren die tot dan toe nog niet ervaren waren. De tweede Straal droeg ook het vermogen in zich om energie omhoog te brengen en omlaag, vergelijkbaar met een transformator. Dit gaf meer mogelijkheden om zowel in het groot als in het klein te creëren.

De derde Straal bevat frequenties en sub-frequenties in heel veel verschillende configuraties en rangschikkingen.
Dit wordt Energetica genoemd. Dit zijn enorme bouwstenen van constructieve energie, die alle mogelijkheden in zich dragen. De eerste, tweede en derde Straal worden gebruikt tijdens alle fasen van het creatieve proces.

Deze drie Stralen werden ontwikkeld om de vervormde creaties te verheffen, hen terug te brengen naar de hogere niveaus van het Licht. De Schepper wilde dat de scheppergoden zelf, door gebruik te maken van de originele blauwdruk die meer in overeenstemming was met Alles-Dat-Is, deze verstoorde creaties weer zouden terugbrengen.

Er werden ook andere Stralen door de Schepper vrijgegeven met de bedoeling om alles te laten terugkeren in het originele Licht. Omdat er vrije wil is, is het niet mogelijk om creaties terug te nemen of uit te wissen.

Er werd al snel een punt bereikt, waar veel van de nieuwe scheppergoden nog maar heel weinig van de originele blauwdruk gebruikten bij hun creaties. Uriel legde uit, dat er op dat moment een scheiding werd getrokken en dat de Schepper heel simpel zei, “Als jullie willen scheppen met het Licht van de Schepper staat alles tot jullie beschikking aan deze kant van de lijn, maar als jullie gaan scheppen met jullie eigen licht, dan hebben jullie niet langer toegang tot het Licht van de Schepper.”

Velen begrepen het belang van datgene wat werd aangeboden en keerden terug naar het scheppen, puur met het Licht van de Schepper en de Stralen van Creatie. Maar velen deden dit niet. Degenen, die dit niet deden hielden van hun creaties. Zij waren er verliefd op en zij gingen door te scheppen met hun eigen licht.

Maar zoals we zien, hadden de vervormingen en de mutaties tegen deze tijd het vermogen ontwikkeld om zich op eigen kracht te kopiëren en te herscheppen. De vervormingen organiseerden zichzelf en volgden niet de Lichtpatronen, zoals die gehouden werden binnen de Stralen. Ze gingen een eigen leven leiden, om het zo maar eens te zeggen. Veranderend in steeds grotere vervormingen met steeds minder Licht. Deze vervormingen begonnen een grote impact te hebben, niet alleen op de creaties, maar ook op de scheppergoden.

Hoe meer zij creëerden buiten het Licht van de Schepper, hoe meer vervormingen en mutaties er optraden in hun creaties. Er verschenen meer schommelingen en rimpelingen. Dit was een voortdurende zorg van de Schepper en al diegenen die het Licht van de Schepper gebruikten. De Schepper zag dat dit patroon de potentie in zich droeg om uit te monden in duisternis. Daarvoor, werden er meer Stralen aangeboden, met het vooropgezette doel, om allen, die buiten de zuiverheid van het originele Licht creëerden, terug te brengen; alswel een
uitbreiding van mogelijkheden toe te voegen aan iedere creatie zelf. Iedere nieuwe Straal die gecreëerd werd werkte heel goed uit…….

Totdat dit niet meer het geval was.

Door Jim Self

In deel 2: Hoe en waarom de mutaties en de vervormingen, die leidden tot de Val, plaatsvonden.