Het Verhaal van de Val van het Bewustzijn – Deel Twee | Mastering Alchemy

Het Verhaal van de Val van het Bewustzijn – Deel TweeDe mutaties en vervormingen waren een eigen leven gaan leiden en de vervormingen begonnen op elkaar in te werken en zich met elkaar te verstrengelen. De mutaties en vervormingen zorgden voor steeds meer vervormingen en mutaties. Vervormingen en mutaties hebben geen bewustzijn. Ze lijken meer op een virus of een machine die maar blijft dupliceren en repliceren.
 
In de derde dimensie zijn mutaties en vervormingen trillingen, die wij kennen als boosheid, jaloezie, wrok en brutaliteit; misleiding, overheersing en controle; incest, verkrachting en “isms”, als seksisme en racisme, etc..
 
  Al deze akelige gevoelens en al deze lelijke gedachtes zijn de vervormingen, waarmee we in ons dagelijks leven te maken krijgen. Ze zijn allen gehuld in Angst.

  Dit proces ging een hele lange tijd zo door. Er zijn vele plekken in Alles-Dat-Is die helemaal geen Licht meer in zich dragen. Ik zei een keer tegen Uriel, “Zal het geen uitdaging zijn om deze Duisternis weer terug te brengen in het Licht?” Ik kon Uriel voelen glimlachen.

Uriel zei, “Deze duistere vormen en wezens die geen Licht in zich dragen zijn niet degenen die de uitdaging vormen. Zij zijn het gemakkelijkst om mee te werken wanneer de juiste tijd daar is. Degenen die een uitdaging vormen zijn jullie. Weet je, jullie hebben vrije wil en jullie kunnen kiezen. Jullie dragen een vonkje van het Licht van de Schepper in jullie mee. Jullie moeten zelf kiezen. De duistere wezens hebben geen vrije wil of keuze.”

Er was heel wat aan de hand. Toen de tweede Straal werd gebruikt, ontdekte men dat je Licht kon transformeren en comprimeren in dichtheid. Dit opende een geheel nieuwe scheppingswereld. De grote Lichtwezens, de Avatars en de Elohim konden zichzelf ervaren in vorm. Dit was zowel nieuw als een genot. Zij begonnen zichzelf te ervaren in allerlei vormen, zoals rotsen, water, lucht, bloemen en nog veel meer.

Terwijl de schepping uitdijde, vond er nog een opmerkelijke creatie plaats. Twaalf levende centra van bewustzijn werden van het Christus aspect van de Schepper naar beneden getrokken en geplaatst in Alles-Wat-Is. Ieder van deze centra droeg de Liefde van de Schepper in zich. De bedoeling van ieder van deze centra was om deze Liefde te reflecteren en het Christus Licht terug te brengen naar de wezens, die deze centra bewoonden of bezochten. Bijgevolg, genoten de vele nieuwe wezens in het rijk der Aartsengelen, de Avatars en de Elohim van deze centra van Christus Licht.

De aarde is één van deze hele speciale centra van Licht.

In de loop van deze Val van Bewustzijn, kwamen velen van deze scheppergoden, en anderen, naar dit Christus centrum. Velen werden helemaal opgeslokt door en waren gericht op deze vervuilde, vervormde creaties. Ze waren niet langer in staat om veel Licht van de Schepper vast te houden. De fysieke creaties die hadden plaatsgevonden op Planeet Aarde begonnen meer vervormingen in zich te dragen en minder Liefde van de Schepper.

Gezien deze langdurige en intense infiltratie van mutaties en vervormingen kon de Aarde het Christus Bewustzijn niet langer terug reflecteren naar degenen, die hier leefden. Haar bewoners ontvingen niet langer haar Licht en de Aarde viel uit dat Christus Bewustzijn. Zij viel uit het Universele Veld van Liefde in steeds grotere densiteit, tot aan het fysieke. De Aarde viel. Eén van de 12 licht centra’s viel. Deze gebeurtenis creëerde een enorme rimpeling door Alles-Wat-Is. De Aarde was tot aan deze val een hele belangrijke doorgang, die voor een ieder beschikbaar was.

Op dat moment verzochten de Aartsengelen, de Elohim, de ”Lords of Light” en vele andere grote wezens om een bodem of begrenzing te creëren; een punt om de val te stoppen. Als de aarde voorbij die lijn was gevallen zou het niet herstellen.

Deze creatie is bekend als de Kubus van Metatron. Het is een hele ingewikkelde geometrische constructie van bewustzijn, licht en geluid. Het creëerde een punt waar de aarde niet verder kon vallen. Het resultaat werd bekend als “de derde dimensie”. Het was rigide, gestructureerd en heel erg verdicht. Er was geen flexibiliteit op het moment dat het gecreëerd werd. Het had hele specifieke begrenzingen en kon heel weinig licht vasthouden en ondersteunen en toch leefde er bewustzijn op deze aarde. De aarde leefde voor een hele lange tijd in deze staat.

Omdat deze grote Val in het Bewustzijn zoveel van de grote wezens van het Licht, Avatars, Aartsengelen en vele, vele anderen, overweldigde, verzocht het Rijk der Aartsengelen de Schepper om hun taak te veranderen. Ze verzochten , dat in plaats van simpelweg toeschouwer te zijn van wat de scheppergoden creëerden, het stoppen van de Val van het Bewustzijn hun hoofdtaak zou worden. Hun voornemen was om de schade ongedaan te maken, die veroorzaakt was door de mutaties en de vervormingen. De Schepper willigde hun verzoek in.

Uiteindelijk, en gedurende een zeer lange periode, was het resterende bewustzijn van de Aarde in staat om voldoende stabilisatie te creëren om zo de structuur van de Kubus van de aarde te verwijderen. De mogelijkheid dat de aarde verder zou vallen in duisternis bestond niet langer. Lang nadat de kubus was verwijderd, begonnen de bewoners nieuwe overwegingen en ideeën te creëren buiten de voorgaande beperkingen. Waar voorheen starheid was en geen flexibiliteit, ontstond nu een mogelijkheid.

Dit ontvouwde zich heel langzaam over miljarden jaren en er ontstond meer bewustzijn en flexibiliteit. Mogelijkheden en verschillende niveaus van bewustzijn keerden terug naar de planeet. Maar, de mogelijkheid om terug te keren naar een Christus Licht centrum was niet beschikbaar voor de Planeet Aarde.

Meer aspecten van bewustzijn kwamen naar de planeet en waren in staat om hier te blijven en zich te verankeren. Uiteindelijk werd de mogelijkheid om een nieuw ras te zaaien op de planeet in overweging genomen. Dit is het punt waar de meesten van ons een begrip hebben als “Het Begin”. Dit nieuwe bewustzijn werd Lemuria genoemd. In de beginaspecten van Lemuria waren er geen fysieke lichamen. De bewoners waren wezens van Licht. Lichtbewustzijn begon meer in volheid te leven op de verdichte planeet Aarde. De Lemurianen hadden Lichtbewustzijn, maar zij waren niet zo als jullie. Zij waren het eerste aspect van het grote experiment.

Terwijl dit zich ontvouwde, werden er meer Stralen van Creatie aangeboden, desalniettemin, breidden de mutaties en vervormingen zich meer en meer uit. Met iedere nieuwe Straal, ontvouwde zich grote creatieve mogelijkheden, maar ze waren niet succesvol in het permanent stoppen van de vervormingen. Dit ging vele tienduizenden jaren zo door.

Door Jim Self

In deel 3: Waarom en hoe alles veranderde in 2003 en de nieuwe mogelijkheden die zich nu ontvouwen.