Historia Upadku Świadomości – część pierwsza | Mastering Alchemy

Historia Upadku Świadomości – część pierwszaW 2002 roku zadałem pewnemu Archaniołowi proste, jak sądziłem, pytanie. Oczekiwałem prostej odpowiedzi. To, co otrzymałem, nie było prostą odpowiedzią, ale opowieścią o "Upadku Świadomości". Opowieść ta wciąż nie jest dokończona i wspaniała konwersacja trwa nadal.
 
W jaki sposób doszło do Upadku Świadomości? Czym on był? Kto był w niego zaangażowany i w jaki sposób trwa on do dnia dzisiejszego? Historię opowiadają Archanioł Uriel, Zadkiel, Michał i Metatron.

Uriel zaczyna od wyjaśnienia, że... nie było żadnej wojny. Nie było żadnych złych charakterów. Nie było żadnego anioła, który zdradził Boga i uciekł z całą wiedzą. Nie stało się to w ten sposób.

Mówiąc prosto... Dawno, dawno temu Bóg Stworzyciel zapragnął poznać siebie pełniej. Sięgnął więc w głąb siebie i stworzył wiele nowych aspektów siebie samego. Aspektów, które znacie jako Ducha Świętego, Obecność Jam Jest, Światło Chrystusowe i wiele, wiele innych. Stworzyciel sięgnął w głąb siebie i stworzył również nieskończoną liczbę istot znanych jako Bogowie Stwórcy. Stworzyciel wysłał ich w świat, aby odkrywali i tworzyli nowe możliwości. Aby wspomóc ich kreacje, Stworzyciel rozwinął i dostarczył wzorzec, schemat i przekazał Bogom Stwórcom do użytku. Podekscytowani, Bogowie Stwórcy tworzyli. Używając tego schematu, tworzyli wspaniałe kreacje przepełnione Światłem Stwórcy. Tworzyli wszechświaty, nowe aspekty świadomości, nowe obszary myśli i zachwytu. Wszystko było nowe i wszystko bardzo ekscytujące. Tak było przez bardzo długi czas, choć czas, jaki my znamy, nie istniał.

W pewnym momencie tego procesu wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Gdzieś we Wszystkim-Co-Jest, pewien Bóg Stwórca zrobił niechcący coś nowego. Zamiast podążać za schematem, który mówił, żeby układać elementy jeden, dwa, trzy, cztery po kolei, Bóg Stwórca ułożył je inaczej. Zamiast tego, ułożył trzeci, pierwszy, drugi i czwarty. Na początku nikt tak naprawdę nie zauważył tej zmiany i ten nowy wzorzec zaczął być szerzej wykorzystywany. W którymś momencie dostrzeżono jednak tę zmianę w sposobie tworzenia i odkrycie to wywołało ogromne podekscytowanie wśród Bogów Stwórcow. To było zupełnie nowe doświadczenie, coś co nigdy wcześniej nie istniało. Wszyscy byli bardzo podekscytowani.

Bogowie Stwórcy zwrócili się do Stworzyciela i poprosili o jeszcze więcej możliwości tworzenia, jeszcze większych i wspanialszych rzeczy. Stworzyciel zgodził się i dał im nowy schemat, nowy wzorzec, taki, który był pełniejszy, zawierający wiele, wiele więcej aspektów świadomości Stworzyciela. Wzorzec ten znany jest jako „Wola” Boga - Pierwszy Promień Tworzenia. Ten Promień zawierał intencję Stworzyciela. Zawierał wszystko w całkowitej zgodzie z Jego intencją i był bardzo, bardzo obszerny. Jeden z jego nowych komponentów bardzo podekscytował Bogów Stwórców. Była to „wolna wola”. Do tej pory, wolna wola nie była dostępna. Bogowie Stwórcy zawsze podążali za oryginalnym schematem.

Zaopatrzeni w te nowe narzędzia, Bogowie Stwórcy zaczęli tworzyć w najbardziej zachwycające sposoby. To było ich zadanie, a oni kochali to zadanie.

Stworzyciel stworzył także inną, nową kreację- Archaniołów i domenę anielską. Domena Archanielska, według Uriela, miała bardzo specyficzny cel. Została stworzona aby być, mówiąc prosto, widownią i uczestnikiem wspaniałych kreacji Bogów Stwórców. Jej zadaniem było „chodzić do wielkich teatrów i dobrze się bawić na przedstawieniach”. Wspaniale wykonywali swoje zadanie i bardzo je kochali.

Kreacje kontynuowano i kontynuowano. Bogowie Stwórcy nie tylko tworzyli więcej i więcej, oni także stworzyli więcej Bogów Stwórców. Mieli wszelkie zdolności by to robić. I ci pierwsi Bogowie Stwórcy stworzyli kolejnych Bogów Stwórców i ci z kolei stworzyli nowych Bogów Stwórców i proces ten postępował.

Bogowie Stwórcy kochali swoje kreacje i mimo, że wszyscy z nich tworzyli przy pomocy Światła Stworzyciela, niektórzy z nich zaczęli także używać do tworzenia więcej swojego własnego światła, zamiast czystego Światła Boskiego. Podczas gdy ci Bogowie Stwórcy kontynuowali tworzenie i tworzyli nowych Bogów Stwórców, takie tworzenie z użyciem swojego własnego światła było przekazywane dalej. Ponieważ jednak wszystko nadal zawierało się w Świetle dostarczonym przez Stworzyciela, nie zostało to na początku zauważone.

W miarę jak sytuacja się rozwijała, w kreacjach zaczęły pojawiać się drobne zakłócenia i zniekształcenia. To zaczęło być dostrzegane przez pierwszych, oryginalnych Bogów Stwórców i samego Boga Stworzyciela.

Ci nowsi Bogowie Stwórcy nie posiadali takiego samego poziomu wiedzy, mądrości i doświadczenia, jak ci Bogowie przed nimi. Wielu z tych młodszych Bogów Stwórców było bardzo oczarowanych swoimi kreacjami. Poprzez swoją wolną wolę, zaczęli używać coraz więcej swojego własnego światła, a nie czystego, pełnowartościowego Światła Stworzyciela. Ich kreacje zawierały coraz to mniej Boskiego Światła. Zawierały mniej intencji Stworzyciela i o wiele więcej ich własnej, unikalnej intencji. Ci Bogowie Stwórcy byli bardzo podekscytowani i mieli tyle zabawy ze swoimi nowymi umiejętnościami, że nie za bardzo się tym wszystkim przejmowali.

Ilość kreacji tworzonych bez pełnego, oryginalnego Światła Boskiego wciąż wzrastała i było to dostrzegane przez Stworzyciela. Aby dokonać korekty i asystować Bogom Stwórcom w powrocie do korzystania z pierwotnego wzorca, dostarczono im dwa nowe Promienie Tworzenia. Ponieważ istniała wolna wola, jedynie zasugerowano, by z nich korzystali. Promienie te dostarczały możliwości poszerzania Wszystkiego-Co-Jest.

Drugi Promień Tworzenia został wytworzony z Pierwszego. Ten Promień zawiera wszystkie kolory. Kolor, aż do tego momentu, nie istniał. Drugi Promień zawiera także zdolność podnoszenia i obniżania energii, trochę jak transformator. To dostarczyło wielu nowych możliwości tworzenia na większa i mniejszą skalę.

Trzeci Promień zawiera w sobie częstotliwości w wielu różnych konfiguracjach i ustawieniach. Nazywa się je energetyką. Są to gigantyczne bloki konstrukcyjnej energii, w których zawierają się wszystkie możliwości.

Pierwszy, Drugi i Trzeci Promień były używane podczas wszystkich etapów procesu stworzenia. Te trzy Promienie zostały dostarczone, by dźwignąć zniekształcone kreacje i wznieść je z powrotem na wyższe poziomy Światła. Stworzyciel chciał, aby te zniekształcone kreacje i sami Bogowie Stwórcy powrócili do używania pierwotnego wzorca, który był w większej zgodności ze Wszystkim-Co-Jest.

Również inne Promienie zostały podarowane przez Stworzyciela, z intencją przywrócenia wszystkiego do oryginalnego Światła. Z powodu wolnej woli, kreacje nie mogą być cofnięte ani wymazane.

Bardzo szybko doszło do stanu, w którym wielu z nowszych Bogów Stwórców używało do tworzenia bardzo niewielkiej ilości oryginalnego wzorca. Uriel wyjaśnił, że w tym momencie została narysowana granica i Stworzyciel powiedział coś bardzo prostego: „Jeśli życzycie sobie tworzyć przy pomocy Boskiego Światła, wszystko jest Wam dostępne po tej stronie granicy, lecz jeśli zamierzacie tworzyć przy pomocy swojego własnego światła, nie macie już więcej dostępu do Boskiego Światła”.

Wielu zrozumiało powagę tego, co zostało zaoferowane i powróciło do tworzenia jedynie ze Światłem Stworzyciela i Promieniami Tworzenia, lecz wielu tego nie zrobiło. Ci, którzy nie powrócili, kochali swoje kreacje. Byli nimi oczarowani i kontynuowali tworzenie przy pomocy swojego własnego światła.

Ale widzicie, do tego czasu, zniekształcenia i mutacje nabrały zdolności do replikowania i regenerowania się we własnym zakresie. Zniekształcenia zorganizowały się i nie podążały za wzorcami Światła zawartymi w Promieniach. Posiadały swój własny umysł, że tak to ujmę, mutujący się w rozbudowane zniekształcenia, z coraz mniejszą ilością Boskiego Światła. Te zniekształcenia zaczęły mieć wielki wpływ, nie tylko na kreacje, ale również na wszystkich Bogów Stwórców. Im więcej tworzyli oni poza Boskim Światłem Stworzyciela, tym więcej zniekształceń i mutacji znajdowało się w ich kreacjach. Pojawiało się coraz więcej zakłóceń i zniekształceń.

Stało się to przyczyną zatroskania i zaniepokojenia Stworzyciela i tych wszystkich, którzy korzystali z Boskiego Światła. Stworzyciel zobaczył, że ten sposób tworzenia ma potencjał spiralnego opadania w ciemność. Dlatego też zaoferowano kolejne Promienie, w celu zawrócenia tych wszystkich, którzy tworzyli poza czystością oryginalnego Boskiego Światła, jak również w celu poszerzania różnych możliwości wewnątrz każdej kreacji. Z każdym nowym Promieniem, który był tworzony, wszystko całkiem dobrze działało... Dopóki nie przestało.

Autor Jim Self

W części drugiej: Jak zaczęły się mutacje i zniekształcenia, ktore doprowadziły do Upadku Świadomości

Książka dostępna w języku polskim. Kliknij tutaj.
Book now available in Polish! Click here.