Historia Upadku Świadomości – część trzecia | Mastering Alchemy

I wtedy, w 2003 roku, wydarzyło się coś bardzo, bardzo ekscytującego. Został stworzony nowy Promień Tworzenia, wspólnie przez Stwórcę i wiele Wspaniałych Istot Światła, na czele z Archaniołem Michałem. Ten Promień zawierał element, którego nigdy wcześniej nie było w procesie twórczym. We Wszystkim-Co-Jest element ten został odnaleziony właśnie tutaj, na planecie Ziemi. Tym elementem, w tym nowym Promieniu, jest Miłość, którą ludzkość ma dla siebie. Ta prosta, czysta wibracja Miłości została umieszczona w nowym Promieniu i aktywowana. Zaczęła przenikać wiele, wiele aspektów Upadku Świadomości. Nowy Promień zadziałał i kontynuował działanie. Rozwój mutacji, zakłóceń i zniekształceń spowolniał.

Od tego czasu wpływy Upadku Świadomości zaczeły się zmniejszać. Po raz pierwszy, od zawsze, zakłócenia, mutacje, zniekształcenia, ciemność i strach, które przeniknęły wiele aspektów stworzenia, wycofują się, stają się coraz słabsze i zwalniają, a Chrystusowe Światło Stwórcy ma coraz więcej i więcej miejsca do rozprzestrzenia się i ujawniania. To wszystko z Waszego powodu. Wy jesteście tym Wielkim Eksperymentem. Światło Chrystusowe zostało umieszczone głęboko w Najświętszym Sercu każdego z nas, jako malutka iskra do odnalezienia, rozwinięcia i rozprzestrzenienia w świecie.

Promienie Tworzenia, ich proces i ich twórcza moc, oddziaływują teraz bardzo intensywnie we Wszystkim-Co-Jest. I niezależnie od tego, czy o tym wiecie, czy nie, ten zdumiewający proces ma miejsce dzięki Wam. Ten zwykły fakt, że jesteście w tym momencie, na tej planecie, jest testamentem tego, jak wielcy i znaczący naprawdę jesteście.

Jak to się stało, że wzięliście w tym udział? To proste. Podnieśliście rękę i krzyknęliście: „Mnie- wybierz mnie! Wyślij mnie! Ja pójdę.”

Jeśli czytaliście historie Objawienia w Biblii, opisują one różnorakie ścieżki, które mogły zostać wybrane w procesie doprowadzenia ludzkości do punktu podjęcia decyzji, czy będziemy podążać za mutacjami, czy też za Światłem Stwórcy. Wiele, wiele razy w historii, upadaliśmy z powrotem w ciemność, nie mając siły czy też woli, by wydostać się z mutacji i zakłóceń. Łatwiej było po prostu poddać się i spadać dalej w dół.

Rok 1987 był inny. Znów znaleźliśmy się w krytycznym momencie podjęcia decyzji. Czy my, jako ludzkość, zgodzimy się na to, aby impet nabierał sił i znów strącił nas w ciemność, byśmy znów czekali miliony lat, żeby spróbować jeszcze raz? To było pytanie postawione Tobie jako Duszy. W 1987 roku wszyscy oddaliśmy swój głos i wszystkie dusze, wszystkie istoty na planecie, wspólnie zadecydowały spróbować, czy uda nam się zmienić bieg wydarzeń. Celem było przywrócenie planecie Światła Chrystusowego. Był to doprawdy szalony pomysł. Chodziło o Światło, które nie było doświadczane przez setki milionów lat. 51 procent z nas powiedziało: "Spróbujmy." Nie wiedzieliśmy nawet, czy to w ogóle jest możliwe do wykonania. Nie mieliśmy żadnych przykładów i nie wiedzieliśmy, jakie kroki należy przedsięwziąć. Ale zobowiązaliśmy się tego podjąć.

Od tamtego czasu wiele wspaniałych istot urodziło się na tej planecie. Są nimi dzieci, ci mali. Oni są Wielcy. Są to ci, którzy urodzili się po tym znaczącym momencie w 1987 roku. Są to potężne istoty, niosące w sobie pole wibracji Światła, które jest bardzo stymulujące dla mnie i dla Was. Istoty te pochodzą z wielu Chrystusowych miejsc i wiele z nich nigdy wcześniej nie było na tej planecie. Przybyli tu z silną intencją.

W 1987 roku zaczęliśmy utrzymywać taki poziom możliwości, jaki nigdy wcześniej nie był utrzymywany. Dzięki tej możliwości i dzięki naszej pasji, miłość do ludzkości, którą każdy z nas nosi w sobie, jest mocno przekształcająca. Kiedy rozglądasz się dookoła, może to nie być bardzo zauważalne, bo wszyscy odgrywamy naszą role w grze życia, ale w rzeczywistości jest to bardzo widoczne. W jaki sposób komunikujecie się z innymi i w jaki sposób kochacie siebie nawzajem?

Dzięki temu, co zdarzyło się w 1987 roku, wiele potencjalnych, przewidywanych katastrof zostało zażegnanych. W roku 2000 całkowicie nowa energetyka została sprowadzona na planetę. Został sprowadzony również nowy Element Miłości. Rok 2003 był rokiem, kiedy nowy Promień dostarczony przez Archanioła Michała zaczął zakańczać mutacje. Wszystko dzięki Wam. Ten Promień działa teraz we Wszystkim-Co-Jest. Wszystkie Wszechświaty i sektory tego Wszechświata są teraz bardzo zaangażowane w Przemianę Świadomości.

W 2007 roku miało miejsce kolejne wydarzenie, które umożliwiło Światłu Chrystusowemu ponowne zaistnienie na planecie. Możliwość ta zaczęła rosnąć, rozwijać się i ujawniać.

11 listopada 2011 roku miało miejsce wspaniałe, zbiorowe skupienie energii na całej Planecie Ziemi. Było wielu, którzy byli w stanie utrzymać ten Chrystusowy wzorzec wibracji oraz tacy, którzy byli w stanie go przywołać i ponownie zainstalować na Ziemi... i został on zainstalowany.

Nowa, wysoka wibracja Miłości zaczęła promieniować na zewnątrz, do wód Planety Ziemi. Każda kropla wody na planecie powiększa teraz, wypromieniowuje i odbija to Chrystusowe Światło. Trzeci wymiar bardzo szybko się teraz rozpada. Planeta Ziemia rozpoczęła powrót do swego w pełni Chrystusowego statusu. Ponownie odbija swoją wibrację jedności w stronę ludzkości i w stronę całego życiu.

Od tego wydarzenia w 2011 roku, nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś. Tego dnia 11-11-11 nastąpiła zmiana. Zmiana ta jest teraz bardzo silnie zakorzeniona w sercach wszystkich na Ziemi i wzrasta bardzo, bardzo szybko. Archaniołowie Metatron, Uriel i Michał uważają, że dzięki tej kreacji, połączonej z powrotem Chrystusowej energii, Planeta Ziemia zaczyna teraz wibrować w harmonii z pozostałymi jedenastoma ośrodkami Światła Chrystusowego we Wszystkim-Co-Jest. Wszyscy, którzy zostali dotknięci utratą Światła i Upadkiem Świadomości, powracają teraz do Domu, do Serca Stwórcy.

To jest opowieść Uriela, opowieść Metatrona i opowieść Michała. Opisuje przemianę, w którą oni i inne wspaniale istoty wierzyli z intencją, że będzie ona kiedyś możliwa.

Nie tylko jest to niesamowita opowieść, ale jest to również osobisty proces. Gdybyś zechciał się teraz zatrzymać i poczuć tę opowieść, to co poczujesz, jest skrystalizowanym aspektem Światła, który znajduje się w Twoim Najświętszym Sercu. Ma on postać formy geometrycznej zwanej ośmiościanem gwiaździstym. To Światło zawsze tam było, ale do 11-11-11 nie posiadało takich zdolności, jakie posiada obecnie. To, co poczujesz, to jednorodny aspekt Wszystkiego-Co-Jest, który został teraz powiększony w Świetle Chrystusowym.

Jeśli się zatrzymasz, weźmiesz wdech, zrobisz wydech, to poczujesz energie w tej opowieści i zaczniesz mieć pojęcie, co takiego Jednorodne Pole Świadomości trzyma dla nas wszystkich. Poczujesz i zaczniesz integrować możliwość doświadczenia siebie w tym Jednorodnym Polu. Tutaj nie ma żadnych mutacji, żadnych zniekształceń, żadnego strachu czy nieufności.

Tutaj jesteś w Domu.

Autor Jim Self

Książka dostępna w języku polskim. Kliknij tutaj.
Book now available in Polish! Click here.