Jegets åndelige hensikt | Mastering Alchemy

Det finnes en oppfatning av jeget som er formet av Sigmund Freud og den tradisjonelle psykologien. I denne artikkelen vil vi se på de større sammenhenger og utvide vår forståelse av jegets funksjon og mening.
 
I den tredimensjonale virkelighet er det en del av deg som vi kaller «ego.» Mange av oss har blitt fortalt at dette egoet er ett problem og noe vi vil fjerne og frigjøre oss fra. Mange åndelige reisende kjemper med sitt ego og ser på det som det som alltid hindrer deres spirituelle vekst. Egoet har fått skylda for å skape trøbbel og få oss til å si og gjøre ting som ikke er i samklang med vårt eget eller det høyeste beste. I ditt daglige liv kan du også se hvor ofte andre handler ut i fra og er motivert av denne ubevisste demonen. Mange åndelige tradisjoner dreier seg om å oppløse egoet. Med en gang det skjer mener man at man vil erfare det høyere selv og leve i samsvar med det.
 
La oss stoppe ett lite øyeblikk og se på denne delen av oss selv fra et annet ståsted. La oss tenke oss at Egoet er en viktig og verdifull del av vår åndelig erfaring i den fysiske kroppen. At det slett ikke er noe vi skal kvitte oss med. Det er tross alt en grunn for at det finnes. Når du begynner å vibrere på en høyere frekvens av energi og lys, så vil du forstå at det faktisk er en del av din sjels avtrykk og plan. Det er en veldig viktig grunn til at du inkluderte egoet i denne tredimensjonale erfaringen.Du kan se på ditt ego som ett av verktøyene du har tilgjengelig, istedenfor å se på det som noe du vil bli kvitt. Hensikten med egoet er å teste deg. Det vil gi deg ting å undre på hele tiden, slik at du forfiner dine evner, væremåte og perspektiv. Egoets jobb er å hjelpe deg til å ta steget opp på høyere og mere forfinede plattformer, slik at du kan bli den du kom for å være.
 
La oss si at du ønsker å mestre gartnerens arbeid. Du ville måtte lære om hvordan du kunne få grønnsakene til å vokse og trives i de forskjellige og skiftende sesongene i ditt område. Du ville få den utfordringen det er å finne ut hvor mye næringsstoffer, vann og sol dine tomater trenger. Du ville også måtte lære hva som skiller de fra agurkenes behov. Du ville også ha behov for å lære om hvordan du kunne hindre kaniner og insekter fra å ødelegge avlingen. Hvis du vil bli en mester av denne tredimensjonale virkeligheten så vil du bli konstant testet og gitt nye retningslinjer du skal navigere etter. Det er som om ditt ego sier: «Du gjorde en fin jobb med den situasjonen. Du holdt kjeft og lott være å reagere. Nå, når omstendighetene er lignende, men samtidig nye, hva vil du gjøre? Hvordan velger du å reagere i denne nye situasjonen du står oppe i? Hvis en del av ditt livs utfordring er å mestre mot, så hvordan velger du å vise mot i denne situasjonen?»

Som du fortsetter å bevege deg fremover og kommer inn i denne hastigheten på 90 % av lysets hastighet og den fjerde og femte dimensjon, så skjer det mange ting. Egoet slutter å være like aktivt og dominerende som det var i den tredje dimensjonen. Du begynner å integrere deg med din sjel. Som du begynner å integrere din sjels energi får du åpnet for tilgang til en bevissthet som tillater deg å kjenne deg selv på en ny måte. Du begynner å vite det som sjelen vet. Det vil også si at du nå befinner deg i en kropp som også er på en høyere dimensjon.

I mine siste samtaler med Erkeengelen Metatron var hans kommentar «: Det vanlige menneske operere på ett nivå av 75 % ubevissthet og 25 % bevissthet.» Når du begynne å spille deg ut fra en høyere plattform av bevissthet så vil du begynne å se mulighetene til å forlate dette spillet.

Du forstår, dette dreier seg ikke om å forlate den tredje dimensjonen. Det vil uansett skje om ikke alt for lang tid. Det dreier seg om å forstå hvordan du spiller på lag med vibrasjonene fra de høyere dimensjonene mens du er i kroppen.

Egoet er et vidunderlig redskap som hjelper deg til å mestre dualitet uten å bli fanget av det. Du vil raskt lære å gå inn i simultan tid og velge mulighetene du ønsker å erfare. Alt er tilgjengelig, men det er en betraktelig annen måte å se det hele på enn den vi stort sett har hatt tilgjengelig frem til nå.

Av Jim Self og Roxanne Burnett.