Met Energie Gooien | Mastering Alchemy

Met Energie Gooien  Door Jim SelfJaren geleden, toen ik mijn gesprekken met de Aartsengelen en de Opgevaren Meesters net begon, zei Meester Kuthumi tegen mij: “Om de vijfde dimensie binnen te gaan en daar te kunnen blijven moet je meesterschap hebben over iedere gedachte, iedere emotie en iedere handeling. Op ieder moment. Voorzichtig en met groot respect (en zonder een spier te vertrekken of met mijn ogen te knipperen), antwoordde ik, “Okay, het ziet er naar uit dat ik de vijfde dimensie voorlopig nog niet binnen zal gaan.” Kuthumi glimlachte en zei, “We zullen zien.” Zo begon het pad, dat wij “Mastering Alchemy” noemen. Het pad waar wij leren om meesterschap over ons zelf te verkrijgen zodat wij de hogere Bewustzijnsgebieden kunnen binnengaan en daar verblijven.
 
Hoe je reageert op het snel toenemende lawaai en drama tijdens de Shift is een prachtig en consistent oefenterrein om meesterschap te verkrijgen. Hoe reageer jij op een onverwachte situatie? Sla je het van binnen op als stress? Ga je er in mee en laat je je er fysiek of emotioneel door bepalen. Ben je sarcastisch? Eisend? Maak je iemand met de grond gelijk en wijs je hem af?(Allemaal 3-D reacties)
 
En hoe reageer je als iemand anders reageert en met energie gooit? Pas je je aan, en verlaag je je tot hun niveau en smijt je terug? Of maak je een pas op de plaats en zie je dat zij laten zien waar hun pijn zit? Pijn laat soms heel duidelijk van zich horen.
 
Email uitwisseling kan soms een grappige plek zijn om te zien waar er met energie gegooid word, en om te zien, of jij dat zelf ook doet. Zakelijke emails zijn soms wat “anoniem”, en daarom makkelijk achter te verschuilen. Let er op dat je niet vergeet dat er echte levende mensen met gevoelens (en heftige zaken die in hun kantoor spelen) aan de andere kant zitten van die “zend” knop. Verontschuldigen voor je gemene gedrag kan moeilijker zijn dan je eerst even te bezinnen op wat je schrijft. De map “concepten” is er niet voor niets.

Schrijf het eerst, sla het op, en lees het later nog eens, hardop.

HOE PRESENTEER JIJ JEZELF?

 Agressieve irritatie. Stuur vlak na elkaar vijf klachten-emails, een minu ut ertussen (bij voorkeur rond middernacht), op iedere mail verwacht je onmiddellijk antwoord.Zorg ervoor dat ze steeds luider en krachtiger word en, heftiger en gemener. Geen enkele reden om je te verontschuldigen, wanneer je diezelfde middag nog geholpen wordt. Jij bent tenslotte de klant. 

MAAK ZE MET DE GROND GELIJK. Klaag en dreig op te stappen en “ze voor de rechter te slepen” als je je geld niet terug krijgt. Je zult sneller geholpen worden en misschien krijg je nog iets  extra’s. 
 
SARCASME. Het is heel gemakkelijk om op deze manier “met modd  er te gooien” in emails. Als de ontvanger je hierover opbelt, kun je de ontstane onrust altijd schuiven op email communicatie problemen. 
 
ARME IK. Gedraag je als een slachtoffer. “Ik heb zojuist mij n baan/huis/verstand verloren. Ik heb kanker/lepra/een noodsituatie.” Al s je ervoor zorgt, dat zij met jou te doen hebben (het is niet jouw schuld dat jij in dez e situatie zit), krijg je misschien extra aandacht, studiebeurzen, en gratis giften. 
 
JEZELF VERSTOPPEN. Wanneer de onverwachte situatie zich voordoet, doe dan helemaal niets. Het was waarschijnlijk jouw fout, misverstand, slechte vibraties, die dit veroorzaakt hebben. Eet wat chocola en drink een bi ertje. Het bedrijf is waarschijnlijk toch te druk om zich met jou bezig te houden. 
 
RIMPELINGEN IN STILSTAAND WATER.Als iemand “met modder gooit”, creëert dit een rimpel effect. Dit is te vergelijken met de con centrische cirkels die ontstaan als je een kiezelsteentje in stilstaand water gooit. Er on tstaan rimpelingen die uitdijen en anderen aanraken en beïnvloeden. Als ik jou een por geef (met “modder” naar jou gooi), richt jij je misschien op de persoon die naast jou zit en geeft hem een duw. Hij richt zich vervolgens op de vrouw naast hem en beledigt haar.Zij loopt met deze energie rond totdat zij thuis komt. Vervolgens schreeuwt zij teg en haar zoon, die op zijn beurt de hond een trap geeft, die dan........je snapt wat ik bed oel. 
 
Omdat ik die rimpeling in gang heb gezet door met “modder” naar jou te gooien, is het ook mijn verantwoordelijkheid om het op te ruimen.Niet iets eenvoudigs om te doen, omdat de volgende dag, tientallen mensen (of meer) de dupe zijn geworden van mijn rimpelende energie. 
 
We hebben allemaal met “modder” gegooid naar andere n in ons leven. Tijdens deze periode van de Shift, is het uitermate belangrijk dat we ons hiervan bewust worden en deze gewoonte in onszelf veranderen. Het is mogelijk om meesterschap te krijgen over iedere gedachte, iedere emotie, en iedere handeling. Op ieder moment. 
 
Jouw taak is om een grote, stevige kei te zijn in het rimpelende meer. Jij bent de kei die ervoor zorgt, dat mensen aangeraakt worden. De mees ter geeft de energie niet door aan anderen, noch absorbeert hij energie in zijn/haar ruimte. De meester verandert de toegeworpen energie en geeft het terug in een hoger e vibratie van vriendelijkheid,verhevenheid en gratie. 
 
Om te beginnen, wees het voorbeeld van datgene wat jezelf vaker wilt ervaren. 
 
Door Jim Self