Rok 2012 - Co to znaczy, że trzeci wymiar odchodzi? | Mastering Alchemy

Rok 2012 - Co to znaczy, że trzeci wymiar odchodzi?Kiedy zbliżał się rok 2012 narastała pilna potrzeba podzielenia się poniższą informacją. Od tamtej pory znaczenie tej informacji i pilność jeszcze bardziej wzrosły.
 
Mówiąc w prosty sposób, nawyk myślenia, odczuwania i zachowywania się, który znamy jako trzeci wymiar- odchodzi. Każdy z nas przemienia obecną świadomość i doświadczenie na świadomość i doświadczenie w czwartym, a potem w piątym wymiarze.
 
Większość ludzi na tej planecie nie jest przygotowana na tę Przemianę. Mimo tego ona następuje i dla tych, którzy nie są świadomi tego, co się dzieje, nie jest to łatwe ani komfortowe doświadczenie.

Może to być jednak również wspaniały i przyjemny czas. Mając podstawowe informacje o tym, czym ta Przemiana jest i czym są „wymiary” oraz znając proste narzędzia, które pomogą zarządzać naszymi myślami i uczuciami, każdy może rozwinąć swoją świadomość oraz przejść w obszary wyższych wibracji z łatwością i radością.

Jeśli nie wiesz czym są wymiary, nie jesteś sam. Większość ludzi grających w grę życia, ktorą znamy w trzecim wymiarze, gra w nią nie mając „podręcznika z zasadami”, który wyjaśniałby, co to za gra i jak można w nią grać z sukcesem.

Poniższy artykuł dostarcza tych brakujących, podstawowych zasad. Wyjaśnia, czym jest trzeci, czwarty i piąty wymiar i dlaczego rozważania nad nimi są obecnie tak istotne.

Jeśli zrozumiesz strukturę tych wymiarów i zasady gry, zaczniesz płynnie poruszać się poprzez zmiany jakie niesie ze sobą ta bezprecedensowa Przemiana Świadomości- bez strachu, bez wysiłku, bez napięcia i niepokoju, które w znacznej mierze są codziennym nawykiem naszego życia.

Zatem, przede wszystkim, pozwól mi wyjaśnić, czym wymiary nie są.

Wymiary nie są miejscami ani lokalizacjami i nie następują po sobie linearnie - 3, 4, 5, 6- ułożone na sobie jak naleśniki. Trzeci lub czwarty wymiar to nie jest krzesło, na którym siedzisz, czy ściany, które Cię otaczają, czy nawet sama Ziemia. Wszystko to jest formą, która istnieje głównie w trzecim i czwartym wymiarze i która pozostanie w dużej mierze częścią gry w czwartym wymiarze, kiedy trzeci wymiar nie będzie już dostępny.

Ogólnie mówiąc, wymiary są stanami świadomości, dostępnymi dla każdego, kto wibruje zgodnie ze specyficznymi częstotliwościami i możliwościami dostępnymi w każdym z tych wymiarów.

Właściwie, można myśleć o każdym wymiarze, jak o innej grze, z innymi zasadami określającymi, co jest możliwe a co nie jest, dla tych, którzy wybierają by w nich grać i tworzyć.

Czym jest zatem jest trzeci wymiar?

Trzeci wymiar jest jakby pudełkiem ze sztywnymi zasadami, z relatywnie nieelastycznym zestawem reguł i ograniczeń. Większość z nas gra w tę grę przez wiele wcieleń, więc mamy tendencję myśleć, że jest to jedyna dostępna nam gra. Nie ma nic bardziej odległego od prawdy. Jednym ze sztywnych wierzeń trzeciego wymiaru, które określa nasze życie - nasze myślenie, uczucia i działania - jest czas liniowy.

Czas liniowy jest opcjonalnym wierzeniem i strukturą, która sprawia, że „przeżywamy” dane doświadczenie w przeszłości i przyszłości... a potem umieramy. Ponieważ to wierzenie jest domyślnym założeniem zbiorowej świadomości trzeciego wymiaru, a wydarzenia zdają się potwierdzać to wierzenie, większość z nas myśli i działa tak, jakby to była prawda.

Ale teraz wszyscy budzimy się z iluzji tego powszechnego wierzenia i kiedy stajemy się bardziej świadomi, zdajemy sobie sprawę z tego, że czas w trzecim wymiarze jest właściwie pętlą. To, czego doświadczyliśmy „w przeszłości” jest w większości tym, na czym skupiamy swoją obecną uwagę projektując tę rzeczywistość „w przyszłość” i w ten sposób doświadczamy tego ponownie.

Tak więc struktura czasu w trzecim wymiarze jest dość specyficzna (i ograniczająca), ale kiedy przechodzimy do wyższych wymiarów, nasze doświadczanie czasu staje się zupełnie inne (i wspierające).

Wszystko w trzecio-wymiarowej świadomości jest też bardzo uwarunkowane. Na przykład koncepcja „bezwarunkowej miłości” nie istnieje w trzecim wymiarze. Jeśli doświadczamy „bezwarunkowej miłości” czy „bezwarunkowego spokoju”, to właściwie przenosimy się do czwarto-wymiarowej świadomości.

Widzicie, obecnie w ziemskim doświadczeniu mamy dostęp do obu: trzecio- i czwarto- wymiarowej świadomości, ale większość z nas rzadko wykracza poza głęboko zakorzenione trzecio-wymiarowe nawyki myślenia i odczuwania.

Trzeci wymiar nie oferuje również żadnej możliwości wyboru. Nie wybieramy naszych myśli, uczuć i działań w każdym momencie (to jest umiejętność czwartego i piątego wymiaru), natomiast reagujemy na ludzi i sytuacje, które pojawiają się w naszej przestrzeni, na podstawie nieświadomych wierzeń i nawyków.

Kolejną sztywną strukturą doświadczeń w trzecim wymiarze jest Dwoistość. Góra/dół. Lewo/prawo. Powinienem/ nie powinienem. Od upadku Atlantydy 12 500 lat temu, nasz sposób życia został podszyty strachem i kierowani strachem nauczyliśmy się wąsko definiować dobro i zło, prawidłowe i nieprawidłowe, itd. Trzecio-wymiarowe myślenie przesiąknięte jest podświadomym osądem.

Co więcej, nasze trzecio-wymiarowe doświadczenie postrzegamy przeważnie poprzez lewą półkulę mózgową, siedzibę racjonalnego umysłu, przez co używamy w tej trzecio-wymiarowej grze jedynie około 5 do 10 procent możliwości mózgu. Większość z nas domyśla się, że reszta naszego mózgu musi do czegoś służyć, ale nie ma pojęcia do czego i jak funkcjonuje.

W rzeczywistości to, co może nam umożliwić cała reszta mózgu, to funkcjonowanie w czwartym, piątym i kolejnych wymiarach.

My już teraz posiadamy cały potencjał - całe potrzebne wyposażenie i podłączenia neurologiczne, aby być w pełni świadomym w tych wszystkich wymiarach. Jednakże nasze nawyki myślenia i odczuwania, zakorzenione w nas na przestrzeni wielu żyć, ogłupiają nas i ograniczają do trzecio-wymiarowego doświadczenia. Nasz lewo-półkulowy, racjonalny umysł jedynie wie to, co wie i nie wie tego, czego nie wie, pracując niestrudzenie nad utrzymaniem nas w wąskim zakresie trzecio-wymiarowego, zadaniowego myślenia i możliwości. I my, w większości, dostosowaliśmy się do tego. Ale teraz już koniec z tym.

Wzrastające energie Światła i częstotliwości Przemiany tworzą od nowa połączenia w naszych mózgach tak, byśmy mogli mieć dostęp do znacznie szerszego zakresu informacji i możliwości, niż te, które są nam dostępne w trzecim wymiarze. Te energie Światła przygotowują nas na doświadczenia czwartego i piątego wymiaru, oczyszczając naszą świadomość ze sztywnych zasad trzeciego wymiaru.

Czym zatem jest czwarty wymiar?

„Zasady” czwarto-wymiarowej świadomości dostarczają zwiększonego poczucia łatwości, możliwości i umiejętności, względem trzecio-wymiarowych struktur.

Na przykład czas w czwartym wymiarze jest zawsze czasem teraźniejszym. Uwaga skupiona jest zawsze na danym momencie, na tym, co dzieje się w danej chwili. Nasze ciała już teraz znają tylko czas teraźniejszy. One nie mogą być „wczoraj” czy „jutro”. Jako świadome istoty, w naszym naturalnym dostrojeniu do wyższego, czwartego wymiaru, funkcjonujemy całkowicie w świadomości i uwadze skupionej na „teraz” czasu teraźniejszego. Kiedy świadomie skupiamy naszą uwagę w czasie teraźniejszym, wybór znów staje się możliwy. Możemy obserwować wszystkie wydarzenia z dystansu jako informację do rozważenia i z tej nieruchomej, niezakłóconej platformy - z niej i tylko z niej - mamy wolność wyboru naszej reakcji na sytuację. W wyższym czwartym wymiarze jesteśmy w stanie reagować na sytuacje świadomie.

W czasie teraźniejszym świadomości czwarto-wymiarowej dostępna staje się również koncepcja i możliwość zwana paradoksem. Paradoks oznacza po prostu, że to co było prawdą jeszcze chwilę temu, może nie być prawdą w chwili obecnej, a to, co było fałszem chwilę temu, może fałszem już nie być. Zamiast stosować sztywne, z góry założone definicje do każdego doświadczenia, sami wybieramy preferowaną przez nas wersję i wibrację, w każdym momencie.

Kiedy więc przechodzimy do czwarto-wymiarowej świadomości w czasie teraźniejszym, z mocą wyboru, umiejętnością świadomego reagowania i z elastycznością paradoksu, możliwość przemiany gry w taką, która wspiera nasze szczęście i pomyślność, staje się możliwa.

Na marginesie, czwarto-wymiarowa świadomość nie będzie długoterminową opcją po tym, jak Przemiana usunie sztywne struktury świadomości trzeciego wymiaru.

Czwarty wymiar służy jako niezbędny, ale krótkoterminowy kamień milowy czy platforma wibracji, z której wszyscy przejdziemy do świadomości w piątym wymiarze. Piąty wymiar jest celem dla Ziemi i wszystkich jej mieszkańców. Archaniołowie powiedzieli, że do 2015 roku świadomość całej Ziemi stanie się świadomością piątego wymiaru.

Chociaż celem jest piąty wymiar, doświadczenie czwartego wymiaru jest kluczowe. Nie możemy wejść do piątego wymiaru bezpośrednio z trzeciego wymiaru. Cały mentalny i emocjonalny bagaż z trzeciego wymiaru musi pozostać przed drzwiami do czwartego wymiaru. Do piątego wymiaru możemy wejść jedynie po tym, jak staniemy się mistrzami w operowaniu naszymi myślami i uczuciami w czwartym wymiarze.

Musimy trochę nad tym popracować.

Czym zatem jest piąty wymiar?

Piąty wymiar operuje, w większości, w zupełnie inny sposób niż trzeci i czwarty wymiar. Czas w piątym wymiarze jest czasem natychmiastowym, co oznacza, że wszystko (wszystkie możliwości) wydarzają się w tym samym miejscu, w tej samej chwili. W piątym wymiarze skupiamy swoją uwagę i odpowiedź lub doświadczenie jest nam dane dokładnie w momencie i miejscu, w którym znajduje się nasza uwaga.

Proście, a otrzymacie.

W piątym wymiarze nie musimy się poruszać czy gdziekolwiek iść po odpowiedzi lub doświadczenia. Wszystko łatwo i bez wysiłku przychodzi do nas, w zależności od punktu skupienia uwagi i wibracji, jakie świadomie wybieramy w każdym momencie. Kiedy wibrujemy w świadomości piątego wymiaru, nie tworzymy przy użyciu form, tak jak to robimy w trzecim i czwartym wymiarze – tworzymy przy użyciu Światła, używając jego wzorców i częstotliwości. Stosujemy dźwięk, kolor i kształty geometryczne. Świadomie współdziałamy ze Stwórcą i wszystkimi Istotami Światła.

W tej podwyższonej świadomości, racjonalny umysł odgrywa bardzo minimalną rolę. Skupia się na małym, specyficznym zadaniu, do którego został stworzony, mianowicie na utrzymaniu ciała fizycznego w dobrym stanie.

Zanim będziemy mogli przejść do naszego wibracyjnego domu, którym jest świadomość piątego wymiaru, musimy najpierw stać się mistrzami w operowaniu częstotliwościami i możliwościami czwarto-wymiarowej świadomości.

To jest podstawowe zadanie dla większości ludzi w czasie tej wielkiej Przemiany.

A więc w jaki sposób możemy osiągnąć mistrzostwo w świadomości czwartego wymiaru?

Narzędzia Czasu Teraźniejszego w czwartym wymiarze.

Jak już wspomniałem, czwarty wymiar, to „ten moment” w „czasie teraźniejszym ”. Ale czas teraźniejszy ma właściwie cztery różne poziomy.

W 2010 roku, wszyscy wstąpiliśmy na trzeci poziom. W 2012 roku wstąpiliśmy na czwarty i ostatni poziom. Na tym poziomie, kiedy pomyślisz „chciałbym jabłko”, jabłko pojawi się w Twojej dłoni. Zazwyczaj kiedy to mówię, ludzie bardzo się ekscytują. I to jest ekscytujące. Jednakże... jest pewne jednakże.

Ogromna większość ludzi na tej planecie nie jest przygotowana na to, by być mistrzem każdej myśli, uczucia i działania, w każdym momencie. Ale nie ma innego wyjścia. Jest to wymagana, zasadnicza umiejętność wyższej świadomości czwartego i piątego wymiaru.

Jednym z powodów, dla których trzeci wymiar został stworzony, było dostarczenie „placu zabaw”, na którym każdy z nas mógłby poćwiczyć i udoskonalić częstotliwości swoich myśli i uczuć. By wypełnić to zadanie, trzecio-wymiarowy plac zabaw posiada bufor czasowy. Zamiast „natychmiastowej manifestacji”, istnieje pewien upływ czasu pomiędzy myślą, którą pomyślimy, a jej manifestacją lub doświadczeniem. W większości jesteśmy bardzo nieuważni, jeśli chodzi o ten bufor.

Zamiast skupić się na tym, co chcemy i pozwolić temu rozwinąć się w czasie, wyrzucamy z siebie złość, frustrację, znudzenie, zmartwienie, niepokój, oskarżenia, winę, strach - wszystkiego rodzaju niższe, nieharmonijne myśli i uczucia. Zachowujemy się tak, jakbyśmy mogli myśleć i odczuwać wszystko bez konsekwencji, bo nie widzimy natychmiastowych rezultatów naszego myślenia.

Tak dłużej być nie może. Kiedy trzecio-wymiarowy czas liniowy zapada się w pojedyńczy punkt czasu teraźniejszego, bufor czasowy również się zapada. Mamy mniej możliwości by ćwiczyć bycie świadomym naszych mentalnych i emocjonalnych nawyków, zanim to, co pomyślimy, stanie się tym, co otrzymamy. To jest bardzo poważna sprawa.

Na szczęście, pewne proste narzędzia energetyczne mogą pomóc nam zarządzać naszymi myślami i emocjami w każdej chwili tak, byśmy mógli być przygotowani na tą bezprecedensową możliwość i wyzwanie, jakim jest życie i tworzenie w czasie teraźniejszym w wyższych wymiarach.

Te podstawowe narzędzia energetyczne są dostępne za darmo na naszej stronie internetowej www.masteringalchemy.com, ale pozwólcie, że opiszę tutaj kilka z nich na przykładach.

Pozwólmy Przemianie oczyścić nasze podświadome myśli i uczucia.

Mówiąc prosto, Przemiana używa jednej częstotliwości Światła by oczyścić nas z tego, kim nie jesteśmy i innej, by przypomnieć nam o tym, kim jesteśmy. Przemiana wie, gdzie przechowujemy niechciane, nieświadome zwyczaje myślowe i emocje związane z reakcją na zdarzenia i Światło usuwa je z naszego pola wibracji.

W miarę jak te niższe myśli i uczucia są oczyszczane, będą one przechodzić do naszej świadomości i przyciągać ludzi i okoliczności, które odzwierciedlą nam te chaotyczne energie. W jaki sposób radzić sobie z tymi często silnymi energiami, kiedy się pojawiają? Pozwólmy im być. Jeśli tylko będziemy umieli je obserwować z dystansu, kiedy wypłyną na powierzchnię - wiedząc, że pojawiają się po to, by zostać usunięte - zostaną szybko oczyszczone i nie będziemy nawet pamiętać, o co był ten cały zamęt.

Ale jeśli będziemy angażować się w te chaotyczne myśli i uczucia, jeśli będziemy się ich czepiać, nalegając na odczuwanie winy czy zmartwienia, że „coś jest ze mną nie w porządku” albo „coś jest z nimi nie w porządku”, nie zostaną one oczyszczone z naszej przestrzeni - i Przemiana, która wciąż przyspiesza, stanie się dla nas bardzo wyboistą i mało przyjemną drogą.

Pamiętajmy, że najczęściej to, co wypływa na powierzchnię, nie jest nawet nasze; to nie należy do nas. Zauważmy to i wiedzmy, że to wszystko wypływa po to, by zostać usuniętym... na zawsze. Weźmy kilka głębokich oddechów, pojdźmy na spacer, posłuchajmy muzyki - zwróćmy w tym momencie naszą uwagę na coś o wyższej wibracji.

Zrozumienie niższego i wyższego czwartego wymiaru

By uprościć kolejny ważny aspekt Przemiany, wyobraźmy sobie, że istnieją tylko dwie części czwartego wymiaru - niższy czwarty wymiar i wyższy czwarty wymiar (praktycznie nie jest to prawda, ale jest to przydatne dla nas rozróżnienie).

Jak już wspomniałem, kiedy trzeci wymiar zniknie, forma pozostanie. Nadal będziemy doświadczać domów, samochodów i drzew, lecz znikną strach, osąd, wina i oskarżenie. Cała ta gęsta, emocjonalna energia, która jest jedyną rzeczą powstrzymującą nas od zabawy w wyższych wymiarach, zostanie po prostu usunięta z naszej przestrzeni.

Kiedy trzeci wymiar zniknie, zależnie od wibracji naszych myśli, znajdziemy się albo w niższym czwartym wymiarze, albo w wyższym czwartym wymiarze.

Niższy czwarty wymiar, nazywany również przestrzenią astralną albo przestrzenią snów, przechowuje wszystkie myśli kiedykolwiek pomyślane przez każdego w trzecim wymiarze.

Myśli nie znikają tak po prostu, kiedy je już pomyślimy. One żyją w niższym czwartym wymiarze, ze swoją specyficzną wagą, strukturą, gęstością i emocjonalnym ładunkiem. I tam wiążą się i gromadzą razem ze wszystkimi innymi myślami o podobnym charakterze.

Niektóre myśli, takie jak gwałt, dominacja, niewolnictwo, wojna, nienawiść- odczuwamy jako ciężkie, gęste i ciemne. I przeciwnie- myśli takie jak „motyle”, „dzieci bawiące się w parku” i „kwiaty kwitnące w ciepły, wiosenny dzień”- mają prostą, zwiewną wibrację i odczuwamy je jako lekkie. Lżejsze myśli rzadko pozostają w trzecio-wymiarowej świadomości, ponieważ, aby dostroić się i poczuć wibrację na przykład „piękna”, musimy opuścić świadomość trzeciego wymiaru i przenieść się do czasu teraźniejszego, który jest elementem wyższego, czwartego wymiaru.

Powiesz: „Zaraz, zaraz! Ja znam „piękno”!” Znasz, ponieważ żyjemy teraz jednocześnie w trzecim i czwartym wymiarze - ale jak często dostrajasz się i utrzymujesz w sobie uczucie piękna?

Gdy bierzemy do serca myśli takie jak „lekki”, „beztroski”, „zwiewny”, „piękno”, to jest to czwarto-wymiarowa umiejętność. Te wibracje nawet nie istnieją w pośpiechu i przeszłości/przyszłości trzeciego wymiaru, w którym bardzo trudno jest zatrzymać się w czasie teraźniejszym i na przykład powąchać kwiat.

Z drugiej strony, czy nie zauważyliście, że ciężkie, nieprzyjemne myśli, takie jak „nie jestem wystarczająco dobry”, „oni mnie nie lubią”, czy „nigdy mi się nie powiedzie”, mają tendencję do utrzymywania się w świadomości trzeciego wymiaru? To dlatego, że myśli są elektryczne, a uczucia magnetyczne. Lekkie, zwiewne wibracje jak „piękno” czy „łaskawość” mają mały, lekki ładunek elektryczny, który jest płynny i ekspansywny. Natomiast cięższe, brzydsze myśli przychodzą do nas mocno naładowane i są otoczone bardzo magnetycznymi emocjami. Takie myśli nie tylko są trudniejsze do oczyszczenia, są one również powiązane z innymi tego typu myślami z niższego czwartego wymiaru.

Tak wiele z magnetycznego pola, w którym się poruszamy – „coś ze mną nie jest w porządku”, „coś z Tobą nie jest w porządku” - nie ma nic wspólnego z tym, kim naprawdę jesteśmy. To jedynie magnetyzm jednej ciężkiej, nieświadomej myśli, przyciągający inne, podobne, ciężkie, nieświadome myśli.

Zaczynamy teraz rozumieć, dlaczego trzeba stać się świadomym myśli, które myślimy i emocji, które odczuwamy i wrzucamy do swojej wibracyjnej mieszaniny.

Na szczęście, druga fala Przemiany ułatwia nam to zadanie coraz bardziej i bardziej. Kiedy uwalniamy cięższe energie tego „Kim Nie Jesteśmy”, Światło tworzy w nas nowe połączenia, wznosząc nas do wibracji wyższego czwartego wymiaru, w którym niższe myśli i emocje nie zakłócają już tak bardzo naszego ogólnego doświadczenia.

Zaczynamy żyć w dostrojeniu do naszego serca i zaczynamy doświadczać wibracji i konsekwencji takich koncepcji jak „lubię siebie”, „jestem szczęśliwy”, „jestem z siebie zadowolony”. Dostrojenie do serca staje się naturalne, ponieważ to jest nasze naturalne dostrojenie w wyższym czwartym, piątym i szóstym wymiarze.

Jednak trzeba nad tym trochę popracować.

Wszelkie ograniczenia, osądy, oskarżenia, pretensje, wina czy niechęć, do których w ten czy inny sposób wszyscy jeszcze jesteśmy nawykowo przyzwyczajeni, stają się niczym ciężary dla unoszącego się w górę balonu. Ograniczają jak wysoko możemy się wznieść w zakresie wibracji czwartego wymiaru.

Każdy z nas jest w 100% odpowiedzialny za ten proces. Im więcej ciężaru - nisko- wibracyjnych wzorców słów, myśli i emocji - usuniemy, tym wyżej się wzniesiemy w ekspansywne doświadczenie wyższego czwartego wymiaru. To jest tak, jakbyśmy zaczęli widzieć ponad ograniczeniami, które zawsze były tylko nawykowym sposobem postrzegania w trzecim wymiarze. To jest szerszy, spokojniejszy i bardziej wyciszony punkt widzenia. W wyższym czwartym wymiarze możemy wybrać strach czy zmartwienie i spaść do niższego czwartego wymiaru... ale tego nie zrobimy.

Kiedy zaczynamy dostrajać się do serca, bardzo naturalnie - „lubię Siebie”- widzimy, że nie ma żadnego powodu czy konieczności skupiania uwagi w jakimś punkcie niższego czwartego wymiaru. To przychodzi naturalnie i łatwo, ponieważ to jest język i wibracja naszego naturalnego stanu bycia - jeśli na to pozwolimy i jeśli się na tym skupimy.

To jest wybór.

W miarę jak Przemiana przyspiesza, czas zanika i wszystko wydarza się w chwili obecnej, ciągle jeszcze możemy wybierać swoje myśli i uczucia nieświadomie, zgodnie z trzecio-wymiarowym nawykiem i doświadczać dyskomfortu, natychmiastowo i w pełni, albo możemy wybierać każdą myśl i emocję, w każdym momencie, ze skupieniem i świadomością i przeżyć pełnię danego doświadczenia.

Innymi słowy, z korzyścią dla Ciebie będzie praktykowanie umiejętności wybierania zawartości swojej świadomości w każdej chwili.

Wszystko zależy od Ciebie.

Do tej pory, centrum Twojej głowy, miejsce, z którego możesz wybierać swoje myśli i punkt skupienia uwagi, zajęte było przez myśli innych ludzi. Ojciec-Matka-Nauczyciel-Ksiądz kochali Cię i mieli swoje zdanie, jaki jest najlepszy sposób na przeżycie Twojego życia i kiedy ich myśli wprowadziły się do Twojej głowy, „Ty” się stamtąd wyniosłeś.

Teraz jest czas, by odzyskać władanie nad centrum swojej głowy. Kiedy rozpoznasz i uwolnisz wszelkie nienaturalne myśli typu: „och, nie mogę tego zrobić”, „nie mogę zrobić tamtego”, czy „muszę zrobić to”, zobaczysz, że wkrótce wszystkie te myśli znikną wraz ze swymi lepkimi, łatwo zazębiającymi się połączeniami w niższym czwartym wymiarze.

Samo skupienie uwagi w czasie teraźniejszym na „pięknie” i „dobrobycie”, albo po prostu bycie „szczęśliwym”, w poczuciu „łatwości”, eliminuje niższe wibracje przechowywane w niższych polach astralnych czwartego wymiaru.

Zacznijmy od zabawy z wibracjami, jak to nazywam - Żywych Słów.

Archaniołowie bardzo uważnie i precyzyjnie wybrali te słowa byśmy mogli jak najłatwiej oczyścić wszystkie nieświadome wibracje z naszej przestrzeni:

Pewny (w znaczeniu: znający własną wartość, pewny swoich prawd - przyp. tłum.),

Zdolny (w znaczeniu: posiadający umiejętności - przyp. tłum.),

Komenderujący (w znaczeniu: wydający polecenia, a nie proszący – przyp. tłum.),

Obecny (w znaczeniu: skupiony na danym momencie teraźniejszości - przyp. tłum.),

Samostanowiący,

Wyrozumiały,

Szczęśliwy.

Wybierz jedno słowo każdego dnia i żyj z nim przez cały dzień, myśl o nim i odczuwaj je często. Jeśli będziesz ćwiczył myślenie i odczuwanie tych wibracji, staną się one Twoim nawykiem.

Zaczniesz łatwo dostrajać się do pełni „Ciebie” i Twój naturalny stan dobrego samopoczucia i pomyślności wzniesie Cię do wyższego poziomu czwartego wymiaru.

Łatwe? Powiedzmy.

Proste? Tak.

Czy wymaga to świadomości i podjęcia wyboru w czasie teraźniejszym? Absolutnie.

Czy możesz stać z boku i mieć nadzieję, że wszystko się samo zrobi? Nie.

Zwiększone ilości elektromagnetycznego Światła z wyższych wymiarów przepływają teraz przez nas wszystkich. Wielu ludzi w trzecim wymiarze nie jest w stanie poradzić sobie z tym zwiększonym przypływem i wybiera opuszczenie ciała. Wielu, wielu jeszcze opuści ciało, w miarę jak Przemiana będzie przyspieszać.

Widzisz, każdy powraca do domu, do czwartego, a potem do piątego wymiaru, ale nie każdy powraca do domu w tej samej linii czasowej i z tąką samą łatwością i wdziękiem.

A co Ty wybierasz?

Błogosławieństwa.

Autor Jim Self

Książka dostępna w języku polskim. Kliknij tutaj.
Book now available in Polish! Click here.