Stilte – Een krachtig instrument voor de Shift | Mastering Alchemy

Stilte – Een krachtig instrument voor de Shift Door Jim Self en Roxane BurnettTerwijl deze verbazingwekkende Verschuiving in Bewustzijn bezig is zich in en om ons heen te ontvouwen wordt het rumoer en het drama heftiger en verwarrender.Maak in je verbeelding eens een energetische foto van de wereld nu en vergelijk deze met wat er een aantal jaren geleden gebeurde. Het rumoer en het drama is inderdaad toegenomen en intenser geworden. Maar jij hoeft hier niet het “slachtoffer” van te zijn. Stilte is jouw kracht. Het is zowel het instrument als het heiligdom dat je gezond en heel houdt.
 
Onlangs was er een interview op NPR met een wetenschapper die het effect van technologie op mensen bestudeert. Hij nam waar dat veel jonge mensen die voortdurend gebruik maken van communicatie apparatuur hun vermogen om stil en alleen te zijn kwijt raken. Ze sturen berichtjes, skypen, bellen en facebook-en zoveel, dat wanneer het apparaat niet hun aandacht opeist, de jongelui het gebrek aan dialoog al snel als eenzaamheid ervaren. Hun reactie daarop is om onmiddellijk nieuwe kontakten te leggen om zo de stilte op te vullen. Zij zijn vergeten hoe waardevol tijd voor je zelf is en de kracht van stilte. Het is logisch dat ik me afvraag, wat dit voor een effect heeft op hun gevoel van welzijn.

Heb je wel eens een gesprek meegemaakt waarin de persoon tegen wie je sprak, niet lang genoeg zijn mond hield, zodat jij ook wat kon zeggen? Hoe voelde dat voor jou? Of misschien heb je wel eens een email van iemand gekregen die zijn woorden niet genoeg filterde en zoveel irrelevante informatie insloot, dat het moeilijk was om te begrijpen wat hij nu precies wilde zeggen. Maak jij je schuldig aan één van deze luidruchtige gewoonten?

Stel je voor dat je een gesprek voert met een luidruchtig persoon, terwijl je jouw Roos voor je hebt en observeert vanuit je Hogere Mind of het Centrum van jouw Hoofd. Je zit voor hen in deze stille, gecenterde, neutrale ruimte.

Kijken en wachten kan een heel krachtig antwoord zijn op hun lawaai. Niet reageren wanneer iemand met energie gooit of andere beladen emoties laat zien, is niet alleen een bekrachtiging voor jezelf, maar kan een enorme genezing voor hen betekenen.

Met genezing bedoel ik dat je geen weerstand biedt noch met hen argumenteert. Je gooit geen kolen op het vuur. Je laat daarentegen een andere manier zien van Zijn. Al heel snel neemt de intensiteit af zonder dat je het allemaal over je heen krijgt. Of dit gebeurt niet en ze gaan naar een ander, die al dan niet er voor kiest om met hen door de modder te rollen.

Ben je ooit bij een vergadering geweest waar de “zichtbare leidinggevende” niet de “echte leidinggevende” was. De echte leidinggevende is de “stille”. Zij is degene, die rustig en geduldig wacht en kijkt, in haar eigen ruimte blijft en precies weet, wanneer en hoe ze moet reageren. De ware leidinggevende is niet degene, die het meeste praat.

Aan ons is gevraagd om naar voren te stappen en de leiders en de leraren te worden waarvoor we gekomen zijn. Om dit te doen moeten we door het rumoer en het drama van de derde  dimensie wandelen, terwijl we de hogere aspecten van de vierde en de vijfde dimensies  vasthouden. Wanneer we meesterschap hebben over dit rustig observeren, dan kunnen we waarnemen, kiezen en handelen vanaf het platform van wijsheid, gratie en compassie.

In een klas, die onlangs onderwezen werd door Aartsengel Michaël (in het level 3 programma) benadrukte hij het grote belang voor een ieder van ons om ons bewust te zijn waar we onze aandacht op richten en hoe we ons voort bewegen gedurende deze belangrijke tijd in de Shift. Hij zei dat een bewoner van de vijfde dimensie meesterschap heeft over iedere gedachte, iedere emotie, ieder woord en iedere handeling op elk moment.Klinkt dit als onmogelijk? We zullen zien. Overweeg de kracht van de Stilte

Door Jim Self en Roxane Burnett